Ogólnopolski ranking szkół średnich 2020. Znamy wyniki placówek z POWIATU LUBLINIECKIEGO

Ogólnopolski ranking szkół średnich 2020. Znamy wyniki placówek z POWIATU LUBLINIECKIEGO

Wydawnictwo “Perspektywy” opublikowało coroczny Ranking Liceów i Techników.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkół w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowychJeśli chodzi o technika, w rankingu oparto się na sukcesach olimpijskich, wynikach matury z przedmiotów obowiązkowych, wynikach matury z przedmiotów dodatkowych oraz wynikach egzaminu zawodowego. 

W edycji weryfikującej rok 2020 sklasyfikowano szkoły z terenu powiatu lublinieckiego – z jakim efektem?

.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTACĄCYCH

W 2020 roku duży spadek w porównaniu do wyników rankingu obejmującego rok 2019 zanotowały dwie placówki zlokalizowane w Lublińcu. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza sklasyfikowano na miejscu 538. W poprzednim zestawieniu LO nr 1 plasowało się na 410 pozycji. Jeszcze wcześniej było to 497 miejsce.

II Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych, znalazło się na miejscu 573. To spadek o 138 lokat względem roku 2019, w którym uczniowie “Kazika” zajmowali miejsce 435 oraz w stosunku do 306 pozycji wywalczonej za osiągnięcia uzyskane w 2018 roku.

Dla odmiany, z wyraźnego awansu może cieszyć się społeczność Liceum Ogólnokształcące w Psarach. Placówkę reprezentującą Gminę Woźniki sklasyfikowano na miejscu 656. W 2019 roku tutejsze LO zajmowało 875 miejsce, natomiast wyniki osiągnięte w roku 2018 dały licealistom z Psar pozycję 907. Kolejna zwyżka formy w najświeższym rankingu nie jest więc przypadkiem, a wręcz przeciwnie – świadczy o systematycznych postępach notowanych w Psarach.

Zawężając ranking liceów do województwa śląskiego, wymienione szkoły zajmują odpowiednio 56, 58 i 68 miejsca na 129 wyszczególnionych placówek. W skali kraju najwyżej oceniono warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica, które awansowało z drugiej pozycji osiągniętej w 2019 roku. Na Śląsku przoduje III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, zajmując jednak w skali kraju stosunkowo odległą, bo 19 pozycję [kompletny ranking LO: TUTAJ]

Żadna z naszych szkół nie załapała się do oddzielnego rankingu maturalnego, w którym wyszczególniono 300 najlepszych placówek z całej Polski [TUTAJ] oraz do rankingu olimpijskiego z dwustoma szkołami [TUTAJ]

RANKING TECHNIKÓW

Po bardzo dobrych wynikach osiąganych w poprzednich latach, w swojej kategorii Technikum nr 2 działające w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, notuje drugi z rzędu spadek. Po 33 pozycji za osiągnięcia w roku 2018 i 55 miejscu za rok 2019, w najnowszej odsłonie rankingu placówka znalazła się na miejscu 66. To jednocześnie spadek o jedno “oczko” i 9 lokata w województwie śląskim. Warto przy tym pamiętać, że w całej Polsce funkcjonuje aż 2 075 tego rodzaju szkół, zatem przyszli technicy z “Kazika” wciąż utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.

W wyszukiwarce wyników nie udało nam się znaleźć Technikum nr 3 w Lublińcu, znajdującego się przy ulicy Klonowej. W poprzednim rozdaniu szkołę sklasyfikowano w przedziale powyżej 500 miejsca, gdzie nie wyszczególniano już cząstkowych pozycji. W województwie śląskim było to miejsce 109.

Po raz trzeci z rzędu najlepszym technikum w skali kraju okazało się Technikum Mechatroniczne z Warszawy. W naszym regionie na fotel lidera wspięło się Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju. Jest to jednak dopiero 9 miejsce w Polsce [kompletny ranking techników: TUTAJ]

W rankingu maturalnym lublinieckie Technikum nr 1 znalazło się na miejscu 64, utrzymując swoją pozycję sprzed roku. Wyniki maturalne uzyskane w 2018 roku dały placówce 41 miejsce, a w 2017 pozycję 52.

*     *     *

Na oficjalnych profilach w portalu społecznościowym Facebook, do tegorocznych wyników uzyskanych w rankingu wydawnictwa “Perspektywy” odniosły się dwie ze wspomnianych wyżej placówek. Zarówno w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach, jak i Zespole Szkół Ogólnoksztacąco – Technicznych w Lublińcu (wiążącym LO nr II oraz Technikum nr 2), pozytywnie oceniono wyniki osiągnięte w minionym roku:

Zdjęcie: Liceum Ogólnokształcące w Psarach [Facebook]

  1. Wielu uczniów jest inteligetniejszych od tych nauczycieli. To smutne ze muszą się marnować w ich towarzystwie…

    Odpowiedz
  2. Do strajkowania byli pierwsi ale żeby czegoś nauczyć to już nie

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.