Ogólnopolski ranking szkół średnich za 2021 rok. Jak wypadły placówki z terenu powiatu lublinieckiego?

Ogólnopolski ranking szkół średnich za 2021 rok. Jak wypadły placówki z terenu powiatu lublinieckiego?

Wydawnictwo “Perspektywy” opublikowało coroczny Ranking Liceów i Techników.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkół w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych

Jeśli chodzi o technika, w rankingu oparto się na sukcesach olimpijskich, wynikach matury z przedmiotów obowiązkowych, wynikach matury z przedmiotów dodatkowych oraz wynikach egzaminu zawodowego.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

W edycji weryfikującej rok 2021 sklasyfikowano szkoły z terenu powiatu lublinieckiego – z jakim efektem?

.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTACĄCYCH

W 2021 roku, spory awans w porównaniu do wyników rankingu obejmującego rok 2020 zanotowały dwie placówki zlokalizowane w Lublińcu. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza sklasyfikowano na miejscu 507. W ubiegłorocznym zestawieniu LO nr 1 plasowało się na 538 miejscu. W 2019 roku było to 410, a w 2018 roku 497 miejsce.

II Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych, znalazło się na miejscu 544, po wcześniejszej 573 lokacie. W roku 2019 uczniowie “Kazika” zajęli miejsce 435, a wyniki osiągnięte w 2018 roku pozwoliły im na pozycję 306.

Spadek zanotowało Liceum Ogólnokształcące w Psarach. Placówkę reprezentującą Gminę Woźniki sklasyfikowano na miejscu 718. W poprzednim rankingu było to miejsce 656. W zestawieniu podsumowującym rok 2019 LO działające w Psarach zajmowało 875 miejsce, natomiast wyniki osiągnięte w roku 2018 dały tutejszym licealistom pozycję 907.

Zawężając ranking liceów do województwa śląskiego, wymienione szkoły zajmują odpowiednio 57, 62 i 82 miejsca na 131 wyszczególnionych placówek. W skali kraju najwyżej oceniono warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica – podobnie jak w rankingu za rok 2020. Na Śląsku przoduje V LO z Bielska – Białej (awans z 21 miejsca w 2020!) lecz jest to dopiero 14 pozycja w Polsce.

Kompletny ranking liceów: TUTAJ

 

RANKING TECHNIKÓW

Po słabszych wynikach osiąganych w poprzednich latach (2018 – 33, 2019 – 55, 2020 – 66) w swojej kategorii Technikum nr 2 działające w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, wreszcie zanotowało awans na 47 pozycję. To jednocześnie bardzo wysoka, bo 6 lokata w woj. śląskim (2020 – 9). Warto przy tym pamiętać, że w całej Polsce funkcjonuje ponad 2 tysiące tego rodzaju szkół, zatem przyszli technicy z lublinieckiego “Kazika” wciąż utrzymują się na znakomitym poziomie.

Zadowoleni mogą być uczniowie i nauczyciele z Technikum nr 3 w Lublińcu, znajdującego się przy ulicy Klonowej. Po raz pierwszy od czterech lat wyniki osiągnięte przez placówkę pozwoliły na to aby ująć ją w zestawieniu “Perspektyw” uwzględniającym 500 najlepszych szkół w całej Polsce. Technicy od razu wskoczyli na niezłe, 259 miejsce.

Najlepszym technikum w skali kraju okazało się Techników Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II z Kleszczowa (2020 – 3). W naszym regionie na fotelu lidera ponownie znalazło się Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju (8 miejsce w Polsce).

Kompletny ranking techników: TUTAJ


Pandemia

– Od marca 2020 roku polskie szkoły znalazły się w nieznanej dotąd sytuacji – podkreśla prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, przewodnicząca Kapituły Rankingu – Zdecydowana większość szkół w Polsce nie była przygotowana na tak dużą i przeprowadzoną w bardzo krótkim okresie zmianę. Nauczyciele i uczniowie zrealizowali przyśpieszony kurs kształcenia zdalnego, co w dłuższej perspektywie może przynieść polskiej szkole korzyści. To, co przez wiele lat wydawało się być niemożliwe, stało się faktem w kilka miesięcy – dodaje przewodnicząca.

Kryteria Rankingu Liceów to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Zdjęcie: Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.