Ostatni etap prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Sielanka” w Lublińcu [dofinansowanie ARiMR]

Ostatni etap prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Sielanka” w Lublińcu [dofinansowanie ARiMR]

Rodzinny Ogród Działkowy ,,SIELANKA” w Lublińcu rozpoczął ostatni etap prac związanych z otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku.

Na ostatni etap prac związanych z dofinansowaniem składa się m.in. zakup hoteli dla owadów, karmników i budek lęgowych. Obecnie trwają prace nad tworzeniem i odnawianiem zieleni, zazielenianiem terenu roślinami miododajnymi, utworzeniem łąki kwietnej, jak również tworzeniem miejsc schronienia i zimowania dla jeży.

W ramach Programu zrealizowano już m.in. prace związane z geodezyjnym z pomiarem zagospodarowania ROD oraz infrastrukturą dla użytku wspólnego: zakupiono kompostowniki, zamontowano toalety, plac zabaw dla dzieci, a także urządzenia siłowni plenerowej.

  1. Jednak można się starać o pieniądze na rozwój swoich ogródków ROD. A inni nic nie robią. Czas to zmienić.

    Odpowiedz
  2. Jak widać można pozyskać fundusze, ale trzeba chcieć, a nie być tylko figurantem panie prezesie Olczyk.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.