Pałac w Ciasnej – ostatnia szansa na wskrzeszenie zabytku?

Pałac w Ciasnej – ostatnia szansa na wskrzeszenie zabytku?

W piątek odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lublinieckiego. Sporo uwagi poświęcono kwestii Pałacu von Klitzingów w Ciasnej – od  sześciu lat obiekt, wyceniony na 2,2 miliona złotych, stoi pusty a kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości kończą się fiaskiem z uwagi na brak oferentów. Pojawiły się jednak nowe możliwości, które mogą odmienić ponury los tego wyjątkowego miejsca!

W trakcie posiedzenia komisji, radny Julian Werner zapytał Starostę Powiatu Lublinieckiego, Joachima Smyłę o przebieg kolejnego przetargu na sprzedaż pałacu – Wiem, że ma się on odbyć właśnie dzisiaj – powiedział J. Werner – Czy do przetargu zgłosiły się podmioty zainteresowane kupnem tego terenu? – Zarówno Starosta Joachim Smyła, jak i Wicestarosta Tadeusz Konina potwierdzili, że kolejna próba sprzedaży zakończy się wynikiem negatywnym – Wobec tego, jak wyglądać będą dalsze działania Starostwa w sprawie pałacu, który nadaje się jeszcze do zagospodarowania? – pytał radny, sugerując że obiekt byłby doskonałą siedzibą np. dla Domu Kultury w Ciasnej – Ta gmina, jako jedyna na terenie powiatu, nie posiada placówki kulturalnej z prawdziwego zdarzenia. Dotychczas słyszeliśmy wyłącznie o sprzedaży pałacu przez Starostwo. Czy obiekt można przekazać gminie lub innym podmiotom gdyby, teoretycznie, była nim zainteresowana? – kontynuował radny.

Starosta Joachim Smyła przyznał, że w obliczu negatywnych wyników przetargów, administrator nieruchomości coraz bardziej skłania się do innych rozwiązań, które pozwoliłyby na zagospodarowanie zabytkowego terenu – Nie wykluczamy możliwości wydzierżawienia czy też użyczenia pałacu. Jeśli byłaby to np. Gmina Ciasna, jesteśmy otwarci na rozmowy. Należy pamiętać przy tym o kwestiach prawnych, które wymagałyby dokładnej analizy – mówił Starosta – Z pewnością użyczenie lub dzierżawa byłyby znacznym ułatwieniem dla ewentualnych kontrahentów, zwłaszcza pod kątem finansowym – dodał Wicestarosta Tadeusz Konina. Takie stanowisko przedstawicieli Zarządu Powiatu można potraktować jako nowe otwarcie w kilkuletniej dyskusji nad przymierającym pałacem w Ciasnej, ponieważ w grę wchodziłaby już nie tylko sprzedaż obiektu, zawężająca dotychczas pole manewru zwłaszcza dla potencjalnych nabywców.

W poniedziałek, w rozmowie z Lublinieckim.pl, do sprawy odniósł się Wójt Gminy Ciasna, Zdzisław KulejOkoło rok temu wystąpiliśmy z oficjalnym wnioskiem do Starostwa o rozpatrzenie przekazania gminie pałacu wraz z parkiem. Jeżeli teraz pojawiła się możliwość wydzierżawienia bądź użyczenia obiektu, a nie tylko jego sprzedaż, to Starostwo może ustosunkować się do treści tego pisma – powiedział wójt. Zdzisław Kulej zapytał jednak, co stanie się w sytuacji kiedy gmina poniesie koszty związane np. z dzierżawą i jednoczesnym zagospodarowaniem pałacu, a po pewnym czasie nadarzy się okazja do sprzedaży obiektu przez Starostwo – Uważam, że najprostszym sposobem byłoby przejęcie nieruchomości na własność przez gminę ale nowe propozycje ze strony Starostwa pozwalają na to aby przemyśleć sprawę dzierżawy, w zależności od jej warunków – dodał Wójt Gminy Ciasna.

Warunki ewentualnej umowy ze Starostwem stanowiłyby tak naprawdę kluczowy czynnik w całej operacji – zaznacza Barbara Świtała, inspektor ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Ciasna – Jeśli Starostwo nie brałoby pod uwagę możliwości całkowitego przekazania pałacu gminie, wówczas z naszego punktu widzenia, lepszą formą byłoby użyczenie obiektu, ponieważ korzystanie z nieruchomości odbywałoby się nieodpłatnie. W przypadku dzierżawy, gmina musiałaby opłacać czynsz dzierżawny – tłumaczy inspektor B. Świtała, która również wskazała na kwestie prawne kształtujące możliwą umowę. Podczas piątkowego posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki radny Julian Werner zadeklarował, że najnowszą informację podaną przez Starostę przekaże samorządowcom w trakcie Sesji Rady Gminy Ciasna, 28 grudnia.

* * *

W całej Polsce znajduje się ponad 400 zamków i ponad 2000 pałaców, które dzisiaj cechują się zróżnicowanym stanem technicznym i sposobem zagospodarowania. Z początkiem XX wieku Ciasna znalazła się w rękach rodu von Kitzingów, którzy na fundamentach poprzedniej budowli wznieśli (w latach 1904-1908) istniejący tutaj do dziś pałac. W latach trzydziestych XX wieku obiekt został upaństwowiony przez władze nazistowskie, a po wybuchu II wojny przekształcony w szpital polowy (1939). W 1943 r.oku, w wyniku pożaru, zniszczeniu uległ dach i fragmenty górnej części rezydencji. Pałac został wyremontowany nakładem Gospodarstwa Rybackiego w Ciasnej, które użytkowało obiekt do 1952 roku. Następnym użytkownikiem były Kaletańskie Zakłady Celulozowo Papiernicze, jednak już w 1953 roku zakłady przekazały obiekt na Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych. Od 1982 roku w budynku mieścił się Dom Dziecka, przeniesiony w roku 2012 do Lublińca. Do chwili obecnej nieruchomość czeka na nowego nabywcę i coraz bardziej odczuwa upływ czasu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.