Park Rozrywki przy ulicy Skłodowskiej w Lublińcu? Radni głosowali w sprawie petycji mieszkańców

Park Rozrywki przy ulicy Skłodowskiej w Lublińcu? Radni głosowali w sprawie petycji mieszkańców

W poniedziałek 4 lipca, przed południem Rada Miejska w Lublińcu przyjęła “Uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 maja 2022 roku mieszkańców Lublińca – ulic Szymanowskiego, Wyspiańskiego oraz Skłodowskiej”.

Składający petycję wnoszą, aby Rada Miejska nie wyraziła zgody na wieloletnie wydzierżawienie nieruchomości gminnej (będącej obecnie przedmiotem dzierżawy) położonej przy skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej i Szymanowskiego w Lublińcu, w związku z planem wybudowania i uruchomienia przez dotychczasowego dzierżawcę Rozrywkowy Park Sportowy “Lubisfera” całorocznego parku rozrywki, z uwagi na uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich i pobliskich nieruchomości – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, skierowanej wcześniej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia.

W złożonej petycji mieszkańcy wyrazili obawę, że działalność parku będzie wiązać się zakłócaniem spokoju na trenie pobliskich osiedli domów jedno- i wielorodzinnych.

W dyskusji poprzedzającej poniedziałkowe głosowanie, członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji – radny Franciszek Wróbel (klub Forum Samorządu Lublinieckiego) podkreślił, że Rada Miejska nie posiada instrumentów, które pozwoliłyby na całkowity zakaz tego rodzaju działalności – do czego przekonywał radny Ireneusz Kłobus (FSL), przekonując, że budowa parku obniży wartość domów i mieszkań, a to stanowić będzie utrudnienie dla właścicieli tych nieruchomości jeśli w przyszłości zdecydują się na ich sprzedaż.

Ostatecznie zatem Petycję uznano za:

 • zasadną w zakresie obaw dotyczących potencjalnych uciążliwości dla mieszkańców ulic Szymanowskiego, Wyspiańskiego oraz Skłodowskiej w związku z planowaną budową całorocznego parku rozrywki przez Rozrywkowy Park Sportowy “Lubisfera” znajdujący się przy ul. Marii Curie Skłodowskiej;
 • niezasadną w zakresie niewyrażenia przez Radę Miejską w Lublińcu zgody na wieloletnią dzierżawę terenu położonego przy skrzyżowaniu Skłodowskiej i Szymanowskiego w związku z planem realizacji na terenie przy “Lubisferze” całorocznego parku rozrywki, ze względu na brak wniosku w tym zakresie.

Przyjęcie uchwały w takim brzmieniu nie zamyka całkowicie sprawy, do której odnieśli się mieszkańcy. Definitywne rozstrzygnięcia mogą nastąpić wówczas, kiedy przedsiębiorca wystosuje wniosek do Burmistrza Miasta, a ten przedłoży go Radzie w celu rozpatrzenia i przegłosowania. W poniedziałek Rada Miejska w Lublińcu głosowała wyłącznie w sprawie złożonej petycji – głos mieszkańców, wyrażony m.in. w takiej formie, może być brany pod uwagę na etapie kolejnych procedur.

W głosowaniu nad petycją od głosu wstrzymał się tylko radny Henryk Maniura (klub Z Burmistrzem dla Lublińca), pozostali samorządowcy zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Więcej w dokumentacji zamieszczonej poniżej.

 1. Najlepiej zrobić tam kolejny ogródek piwny. Będzie komu finansować kampanię wyborczą.

  Odpowiedz
 2. Powiedziałabym park, w którym cała rodzina z chęcią spędzi czas wolny nie musząc jeździć do innych miejscowości.

  Odpowiedz
 3. Jestem za parkiem dla rodzin! Będziemy mieć swoje miejsce w Lublińcu!
  Zamknięty park nikomu nie przeszkadza. Ci mieszkańcy piszą głupot.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.