Plaga alergii i otyłości – cz.4

Plaga alergii i otyłości – cz.4

Następne z wymienionych wcześniej czynników,  wywołujących plagę alergii i otyłości u dzieci i dorosłych, to: 4. Coraz  szersze  stosowanie środków chemicznych przy uprawie roślin (środki ochrony i sztuczne nawożenie) i w hodowli zwierząt (tu głównie: hormony wzrostu i olbrzymie ilości antybiotyków). Jest to bardzo obszerny temat, wymagający specjalistycznej wiedzy, więc tu zasygnalizowane zostaną tylko ogólne wnioski.

Przyjrzenie się tylko jednemu ze stosowanych herbicydów – ROUNDUP-owi (o którym w minionym roku było głośno, ze względu na społeczne protesty przeciw skutkom masowego stosowania go w wielu krajach świata), może dać przygnębiające wrażenie. Badania laboratoryjne i epidemiologiczne jednoznacznie potwierdziły, że ROUNDUP stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Zawarty w nim glifosat powoduje: zakłócenia w działaniu gruczołów wydzielana wewnętrznego (układ hormonalny), uszkadzanie DNA, nowotwory, zaburzenia neurologiczne i wiele innych. “Herbicyd jest nie tylko obecny w zbożach i produktach ze zbóż poddawanych opryskom, ale również w powietrzu, wodzie deszczowej i wodach gruntowych na terenach gdzie jest używany. W 2015 roku nawet WHO ogłosiła na swoich stronach, że glifosat został sklasyfikowany jako substancja prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi. Jednak Unia Europejska pod naciskiem Monsanto wciąż podnosi normy dopuszczające.”

Lista stosowanych przez rolników nawozów sztucznych i środków ochrony roślin jest długa. Każda z tych substancji ma negatywny (mniejszy lub większy)wpływ na nasze zdrowie i także na zdrowie zwierząt hodowlanych, z których mięso, mleko i jaja spożywamy. Warunki przemysłowej hodowli wpływają też na to, że obecnie nie ma już zdrowych produktów, są tylko bardziej i mniej bezpieczne. Masowa produkcja żywności rodzi zagrożenia dla naszego zdrowia, bo z nią wiąże się nadużywanie antybiotyków i stymulatorów wzrostu w hodowli zwierząt. “Przemysłowa hodowla świń, kur niosek, brojlerów i zwierząt futerkowych – to system, w którym zwierzęta są trzymane w niedopuszczalnym zagęszczeniu, bez dostępu światła słonecznego i świeżego powietrza, w oddzielnych boksach lub ciasnych klatkach, w których trudno się poruszać. Hałas osiąga 90 decybeli, powietrze jest przepełnione trującymi gazami: amoniakiem i siarkowodorem”.

Hodowla wielkoprzemysłowa pojawiła się w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej po II wojnie światowej. W Polsce na dużą skalę zaczęła rozwijać się po 1989 r. Powodem była możliwość uzyskania szybkiego zysku tanim kosztem przez producentów mięsa, jaj i nabiału oraz korporacji farmaceutycznych,  producentów pasz i nawozów sztucznych.

“Antybiotyki podawane zwierzętom przedostają się do mięsa i mleka, z nimi do organizmu człowieka. Jesteśmy w ten sposób faszerowani substancjami, których nie powinniśmy przyjmować. Podobnie z hormonami, które dodawane do pasz zapewniają szybki wzrost zwierząt. Częste są przypadki podawania zwierzętom hodowlanym preparatów, których stosowanie jest w hodowli zabronione. Takim preparatem jest metronidazol, lek o udowodnionym działaniu rakotwórczym”.

Świadomość tego może skutkować postawą przygnębiającej rezygnacji, albo zupełnej obojętności i zamknięcia się na te informacje. Ale warto wybrać aktywność w poszukiwaniu i upowszechnianiu wiedzy o tych faktach. Na przykładzie ROUNDUP-u można dostrzec, jak skuteczne są: społeczna świadomość i masowo manifestowany sprzeciw. To budzi nadzieję, że nie jesteśmy całkowicie zdani na, dążące do maksymalizowania swych zysków, koncerny. Optymistyczny jest także fakt, że organizm człowieka ma bardzo duże właściwości adaptacyjne. Potrafi się oczyszczać ze szkodliwych czynników, jeśli tylko o to zadbamy.

http://sekrety-zdrowia.org/jestesmy-truci-przez-rolnikow-glifosat/

http://strefazdrowie.pl/naduzywanie-antybiotykow-i-stymulatorow-wzrostu-w-hodowli-zwierzat/

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.