Planowane zakończenie budowy rurociągu Boronów – Trzebinia jeszcze w 2022 roku. Co nowego na terenie inwestycji?

Planowane zakończenie budowy rurociągu Boronów – Trzebinia jeszcze w 2022 roku. Co nowego na terenie inwestycji?

Jak poinformowała Justyna Merchut-Kotwica, samodzielny inspektor z Zespołu Wsparcia w grupie PERN – krajowego i regionalnego lidera logistyki naftowo-paliwowej – jeszcze w tym roku planowane jest zakończenie budowy rurociągu Boronów – Trzebinia, przeznaczonego do tłoczenia produktów naftowych. 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego. Rurociąg o długości 97 kilometrów będzie przebiegał przez tereny 11 miast i gmin (w powiecie lublinieckim: Boronów, Woźniki) Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini. Realizacja projektu pozwoli na odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe.

Na chwilę obecną, w specjalnie przygotowanym wykopie, ułożono już 60 kilometrów rur – W tych miejscach, na trasie budowanego rurociągu trwa już zasypywanie wykopów i odtwarzanie systemów melioracyjnych na polach i łąkach – podkreśla Justyna Merchut-Kotwica.

Drenaże to systemy służące do odprowadzania nadmiaru wody z gruntu i zapobiegania jej gromadzeniu na powierzchni. Są stosowane zwłaszcza na terenach, na których po opadach deszczu powstają długo utrzymujące się zastoiny wodne w miejscach, gdzie woda nie ma możliwości powierzchniowego odprowadzenia, a gleba jest ciężka i trudno przepuszczalna.

Przywiązujemy dużą wagę do należytego odtworzenia drenaży po zakończeniu robót budowlanych. Zakres prowadzonych prac obejmuje odtworzenie w miejscach przecięcia przez naszą infrastrukturę drenaży naniesionych na mapach, jak i tych niezinwentaryzowanych, które po odtworzeniu zostaną wprowadzone do ewidencji geodezyjnej – precyzuje inspektor Zespołu Wsparcia PERN.

Inwestor stawia przy tym na kontakt z instytucjami lub mieszkańcami zainteresowanymi przebiegiem prac. Pytania można kierować bezpośrednio do Generalnego Wykonawcy Inwestycji: kierownik budowy 600 258 200 / infolinia inwestycji 600 329 027. Podczas zgłoszenia należy podać dane pozwalające na identyfikację działki: numer działki, adres oraz nazwisko właściciela.

Więcej informacji na stronie: boronowtrzebinia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.