Podsumowanie sezonu, wyróżnienia, integracja – “Dzień Działkowca” w lublinieckim ROD “Sielanka”

Podsumowanie sezonu, wyróżnienia, integracja – “Dzień Działkowca” w lublinieckim ROD “Sielanka”

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Sielanka” przy ulicy Strzeleckiej w Lublińcu odbył się Dzień Działkowca – dla właścicieli ogrodów tutejszych działkowych była to znakomita okazja do podsumowania sezonu i zacieśnienia wewnętrznej integracji.

Ten rok był szczególnym okresem w historii “Sielanki”. Prezes Eugeniusz Kiełtyka wskazał tutaj na dofinansowanie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku w kwocie 100 tyś zł jak również pozytywne jego rozliczenie.

Podczas uroczystości, na wniosek komisji lustracyjnej Zarząd ROD “Sielanka” w Lublińcu za wzorowo prowadzone działki wyróżnił Pucharem Przechodnim Prezesa ROD Sielanka państwa Teresę i Józefa Lupa.

Brązową odznakę zasłużonego działkowca otrzymał pan Grzegorz Stępień.

Odznakę za zasługi dla ROD otrzymała pani Zdzisława Węgiel.

Dyplomem za wzorowo prowadzoną działkę wyróżniono: Halinę i Grzegorza Stępień, Jadwigę i Marka Kapuścik, Łucję Widera, Wiesławę Socha, Beatę Kowol, Beatę Kolasa, Marię i Jerzego Trocińskich, Ewę Kędzierską, Teresę Heppner oraz Jerzego Kaczmarczyk.

Na wniosek Prezesa ROD “Sielanka” za nieocenione zaangażowanie przy realizacji grantu z ARMIR oraz wspaniałą aktywność w pracę Zarządu, prestiżową Brązową Odznaką Zasłużonego Działkowca wyróżniono panią Małgorzatę Drzymała.

Polski Związek Działkowców, Okręg w Częstochowie podczas Okręgowych Dni Działkowca 2023 wyróżnił ROD “Sielanka” Dyplomem za udział w Konkursie Krajowym “Inwestycje ekologiczne w ROD”, a sam prezes Eugeniusz Kiełtyka został uhonorowany podczas Krajowych Dni Działkowca w Warszawie Złotą Odznaką Zasłużony Działkowiec!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.