“Pogłębić dialog obywatelski”. Poseł Gawron już w 2021 roku apelował do Ministra Klimatu w sprawie ochrony lasów lublinieckich

“Pogłębić dialog obywatelski”. Poseł Gawron już w 2021 roku apelował do Ministra Klimatu w sprawie ochrony lasów lublinieckich

28 lutego, w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu, w trakcie spotkania dotyczącego utworzenia w rejonie miasta lasów o zwiększonej funkcji społecznej, poseł Ziemi Lublinieckiej Andrzej Gawron – zapytany o możliwe wsparcie na poziomie parlamentarnym – poinformował, że już w maju 2021 złożył interpelację do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ochrony lasów m.in. w rejonie wydm na terenie lublinieckiej dzielnicy Kokotek.  

Wcześniej, 15 lutego, poseł Gawron brał udział w Sesji Rady Powiatu w Lublińcu, gdzie – w punkcie poświęconym utworzeniu w naszych Nadleśnictwach lasów o zwiększonej funkcji społecznej – również przypomniał o interpelacji z 2021 roku. 

“Lasy podmiejskie, które otaczają tereny zurbanizowane, oraz lasy bezpośrednio przylegające do miejscowości mają szczególną rolę, która powoduje, że ich funkcja gospodarcza w tym wąskim terenie winna być przeformułowana;

Gospodarka leśna wymaga zsynchronizowania trzech wielkich systemów – systemu przyrodniczego, ekonomicznego i społecznego. Prace nad utworzeniem Narodowego Planu Leśnego, który kompleksowo regulowałby kwestie narodowej gospodarki leśnej, są aktualnie wstrzymane. Szczególnie teraz niezbędne jest prowadzenie pogłębionego dialogu obywatelskiego, którego istotnym elementem jest zwiększenie możliwości realnego udziału w procesie opracowywania planu urządzenia lasu” – czytamy we fragmencie interpelacji z 25 maja 2021 roku.

Poseł Andrzej Gawron podkreślał, że konsultacje społeczne pomogłyby uniknąć nieporozumień między leśnikami, którzy “zobligowani są do realizacji PUL, a społecznością lokalną, zwłaszcza biorąc pod wagę fakt, że zgodnie z ustawą o lasach plan jest dokumentem opracowywanym na długi okres – 10 lat”.

Dodał również, że ważnym rozwiązaniem zaproponowanym przez stronę społeczną jest “automatyzacja” ochrony drzew o wymiarach pomnikowych, tak by były chronione ex lege bez konieczności podejmowania uchwały przez radę gminy.

Poseł Ziemi Lublinieckiej skierował do Ministra Klimatu i Środowiska cztery zapytania:

  • Czy w ministerstwie trwają prace nad objęciem szczególną ochroną lasów znajdujących się na terenach podmiejskich?
  • Czy przewidujecie Państwo wdrożenie zmian mających na celu zwiększenie realnego udziału mieszkańców w procesie opracowywania planu urządzenia lasu?
  • Jakie są możliwości zmian w planie urządzenia lasu w trakcie jego obowiązywania, szczególnie w zakresie uwag zgłaszanych przez stronę społeczną?
  • Czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie przepisów, które chroniłyby drzewa o wymiarach pomnikowych bez konieczności składania wniosków i uruchamiania procedury powoływania pomników przyrody?

Kompletna treść Interpelacji oraz odpowiedź dostępne są na stronach Sejmu: TUTAJ

Czytaj również:

Lubliniec z lasami o zwiększonej funkcji społecznej? Za nami debata w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej w powiecie lublinieckim? Aktywiści łączą siły z samorządowcami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.