“Policję tworzą ludzie”. Trwa rekrutacja do jednostek w województwie śląskim. Wymogi dotyczą… nawet tatuaży

“Policję tworzą ludzie”. Trwa rekrutacja do jednostek w województwie śląskim. Wymogi dotyczą… nawet tatuaży

Trwa nabór do służby w Policji, a przyjęcia kandydatów realizowane są na bieżąco. Zachęcamy osoby zainteresowane służbą w naszej formacji, do zapoznania się z wymaganiami dla kandydatów – poinformowano na oficjalnej stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Następny nabór odbędzie się już 15 września.

Procedurę rozpoczyna złożenie stosownych dokumentów, a następnie pozytywne przejście pozostałych etapów rekrutacji.

Choć mundurowi zachęcają do wzięcia udziału w naborze, podkreślają, że decyzja o wstąpieniu do Policji musi być przemyślana i wymaga dobrego przygotowania – W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby

– czytamy na stronie slaska.policja.gov.pl, gdzie zamieszczono wszelkie niezbędne informacje oraz regulaminy.

Co ciekawe, wymogi dotyczą nawet tatuaży zdobiących ciała przyszłych funkcjonariuszy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji: “umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa”.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki [za: skaska.policja.gov.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.