Pomnik Virtuti Militari w Lublińcu jest pomnikiem dwustronnym – pisze Krystyna Andrzejewska [Narodowe Święto Niepodległości]

Pomnik Virtuti Militari w Lublińcu jest pomnikiem dwustronnym – pisze Krystyna Andrzejewska [Narodowe Święto Niepodległości]

11 listopada 1918 roku, po latach zaborów i obcego panowania, Polska odzyskała niepodległość. Jednak o powrót Wielkopolski i Śląska do Macierzy, Powstańcy Wielkopolscy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim na przełomie 1918 i 1919 roku, a Powstańcy Śląscy w trzech Powstaniach Śląskich w latach 1919 – 1921.

Zwycięskie III Powstanie Śląskie zdecydowało, że znacząca część Górnego Śląska w tym również Lubliniec powrócił w granice odrodzonej Polski.

w 1921 roku w Lublińcu są oni upamiętnieni na Pomniku Powstańców Śląskich znajdującym się na Placu Pawła Golasia oraz na Cmentarzu Wojskowym na południowej stronie dwustronnego Grobu Wojennego, zwanego potocznie pomnikiem Virtuti-Militari.

Jego północna strona to grób żołnierzy 74GPP poległych w Wojnie Obronnej 1939 r. i żołnierzy AK walczących o wyzwolenie Polski spod niemieckiej okupacji oraz o wolność i suwerenność Polski.

W Lublińcu obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie uroczystość na Cmentarzu Wojskowym przy dwustronnym Grobie Wojennym tzw. pomniku Virtuti-Militari. Południowa strona tego pomnika poświęcona jest Bohaterom Niepodległościowym – Powstańcom Śląskim, dzięki którym Lubliniec powrócił do Niepodległej Polski.

Oddajmy również hołd Powstańcom Śląskim poległym w powstańczych walkach o niepodległość Polski oraz działaczom niepodległościowym.

Autor: Krystyna Andrzejewska

  1. Jak to było z powrotem lublinieckiej części Śląska do Polski? To nie było tak, że od jakiejś daty w Lublińcu, wszystko stało się polskie. Np. w roku 1922 akty urodzenia były sporządzane jeszcze w języku niemieckim. Być może było jeszcze wiele innych kwestii do załatwienia, po roku 1921, w celu ustanowienia Polski w Lublińcu

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.