Pomysł radnego Damiana Włodarczyka na 750-lecie Lublińca. “Jesteśmy otwarci” – odpowiada burmistrz Edward Maniura

Pomysł radnego Damiana Włodarczyka na 750-lecie Lublińca. “Jesteśmy otwarci” – odpowiada burmistrz Edward Maniura

Co prawda, obchody jubileuszu istnienia Lublińca planowane są w 2022 roku ale już w pierwszej ubiegłego roku zorganizowano dwa spotkania dające początek przygotowaniom do świętowania 750-lecia miasta.

W przestrzeni publicznej pojawiają się pomysły dotyczące programu wydarzeń i uroczystości. Jednym z nich podzielił się radny Rady Miejskiej – Damian Włodarczyk, który zwrócił się z oficjalną interpelacją do burmistrza Edwarda Maniury.

Radny Damian Włodarczyk [Forum Samorządu Lublinieckiego], zaproponował zorganizowanie w czerwcu 2022 roku cyklu PUBLICZNYCH DEBAT OXFORDZKICH, poświęconych miastu – W debatach uczestniczyłyby zespoły lublinieckich szkół ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych – pisze radny Włodarczyk.

W złożonej interpelacji przypomniał, że lubliniecka młodzież ma doświadczenie i sukcesy na tym polu, na przykład w 2019 roku kiedy drużyna Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza zdobyła wicemistrzostwo w XI edycji Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich – Corocznie nasze drużyny uczestniczą w finałach Mistrzostw Polski debat oksfordzkich. Sprawa ma istotne znaczenie aby inicjować rozmowy na tematy związane z kondycją i rozwojem miasta Lublińca – przekonuje samorządowiec.

DEBATA OXFORDZKA to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy.

Pierwsza debata na temat ewolucji – wymiana myśli między kreacjonistami i ewolucjonistami – odbyła się w Anglii, a dokładnie w Oksfordzkim Muzeum Historii Naturalnej 30 czerwca 1860 roku. W Polsce model debaty oksfordzkiej pojawił się w latach dziewięćdziesiątych.

Radny Damian Włodarczyk zaproponował jednocześnie tezy, które mogłyby zostać włączone w przebieg debat:

  • Lubliniec w 2040 roku będzie lepszym miejscem do życia niż w 2021 roku
  • Lubliniec jest miastem funkcjonalnym, zapewniającym dobrą jakość życia
  • Lubliniec jest miastem progresywnym, które w innowacyjny sposób wykorzystuje swoje atuty, a przede wszystkim historię i położenie geograficzne
  • Stan środowiska naturalnego w Lublińcu jest dobry
  • Lubliniec jest miastem operatywnym i energicznym o znaczących perspektywach rozwoju gospodarczego
  • Sytuacja demograficzna Lublińca jest zła

W odpowiedzi na interpelację radnego Damiana Włodarczyka, Burmistrz Lublińca – Edward Maniura przypomniał, że dotychczas inicjatorem i organizatorem debat oksfordzkich w mieście była organizacja pozarządowa oraz szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe
w Lublińcu.

Uważam za zasadne utrzymanie dotychczasowych zasad organizacji tego przedsięwzięcia. Jesteśmy otwarci na podobną współpracę także w 2022 roku z okazji jubileuszu 750-lecia miasta, jednakże nie mogę narzucić takiej formy współdziałania szkołom ponadpodstawowym, tym bardziej, że dofinansowanie tego rodzaju zadania odbywa się w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca – zastrzegł burmistrz.

Dodał jednak, że z otwartością przyjmie oddolną inicjatywę organizacji cyklu debat oksfordzkich, podjętą przez szkoły ponadpodstawowe w Lublińcu, które mogą wykazać się doświadczeniem i sukcesami w organizacji dotychczasowych debat.

Edward Maniura zapowiedział, że pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku zamierza ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca, w którym jako priorytetowe zostaną określone zadania związane z obchodami 750-lecia miasta – W organizację publicznych debat oksfordzkich mogą włączyć się również organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie Lublińca – zaproponował burmistrz.

W 2016 roku Urząd Miejski w Lublińcu przekazał Fundacji Nowy Głos dotację na dofinasowanie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenia z Debaty Oksfordzkiej oraz Przemawiania Publicznego. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych.

A czy wy macie jakieś propozycje tematów (tez) na debaty oxfordzkie? Zapraszamy do komentarzy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.