Ponad 62 miliony dla gmin w powiecie lublinieckim. Znamy wyniki 8. edycji Rządowego Programu “Polski Ład”

Ponad 62 miliony dla gmin w powiecie lublinieckim. Znamy wyniki 8. edycji Rządowego Programu “Polski Ład”

Znamy wyniki 8. naboru wniosków Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład”. Po raz kolejny na rządowe wsparcie mogą liczyć samorządy w całej Polsce, w tym jednostki zlokalizowane w powiecie lublinieckim.  

Przyznane dofinansowanie to w sumie niemal 26 mld zł na realizację blisko 5200 projektów. W powiecie lublinieckim zrealizowanych zostanie 16 zadań (niektóre obejmują np. remont kilku dróg) na łączną kwotę 62 260 000 złotych.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach 8. edycji Polskiego Ładu. Planowane inwestycje poprzedzone zostaną przetargami w poszczególnych gminach.

 • Starostwo. Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru transportowego na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu (dwie karetki): 8 000 000 zł.

ul. Dębowa i ul. Kosmonautów w Strzebiniu (gmina Koszęcin, ok. 0,95 km),
ul. Sportowa w Herbach (gmina Herby, ok. 0,5 km),
ul. Polna w Kochcicach (gmina Kochanowice, 0k. 0,6 km),
droga w miejscowości Łazy (gmina Koszęcin, ok. 0,6 km),
droga relacji Skrzydłowice – Łagiewniki Małe (gmina Pawonków, ok. 1 km),
droga w kierunku miejscowości Krupski Młyn (ok. 2 km),
droga relacji Koszęcin – Cieszowa (gmina Koszęcin, ok. 2,8 km),
droga w Ligocie Woźnickiej (ul. Kwiatowa do Czarnoleśnej, gmina Woźniki, ok. 0,8 km),
droga w Panoszowie (od skrzyżowania) w kierunku granicy powiatu (gmina Ciasna, ok. 1,5 km).

 • Starostwo. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej ‘Zameczek’ w Lublińcu: 2 000 000 zł.
 • gm. Boronów. Rozbudowa ulicy Chabrowej, Kwiatowej, Łąkowej i Jaśminowej w Boronowie: 4 750 000 zł.
 • gm. Boronów. Rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronów – Etap II: 4 230 000 zł.
 • gm. Ciasna. Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna: 1 700 000 zł.
 • gm. Herby. Modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012S, od granicy lasu (m. Kamińsko) – Łebki – Łęg – Tanina ul. Strażacka – ul. Leśna – Lisów ul. Leśna – DK46: 3 500 000 zł.
 • gm. Herby. Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów: 2 000 000 zł.
 • gm. Herby. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszyna (nie podano nazw): 2 500 000 zł.
 • gm. Kochanowice. Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów Gmina Kochanowice (nie podano nazw ulic): 7 600 000 zł.
 • gm. Koszęcin. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Rusinowice: 630 000 zł.
 • gm. Koszęcin. Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin-Wierzbie: 4 500 000 zł.
 • gm. Koszęcin. Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin (ulice Sikorskiego, Słowackiego, Wolności i Piaskowej w Koszęcinie oraz ul. Leśna w Strzebiniu): 2 850 000 zł.
 • m. Lubliniec. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440072S ul. Plebiscytowa w Lublińcu z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego: 2 000 000 zł.
 • gm. Pawonków. Przebudowa dróg gminnych relacji Draliny – Lisowice – Andrzejów w gminie Pawonków: 8 000 000 zł.
 • gm. Woźniki. Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej (nie podano lokalizacji) oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim: 6 000 000 zł.
 • gm. Woźniki. Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych (nie wyszczególniono) oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim (nie podano lokalizacji): 2 000 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.