POWIAT: Kolejny meldunek z Domów Pomocy Społecznej. Dobre informacje dla pracowników

POWIAT: Kolejny meldunek z Domów Pomocy Społecznej. Dobre informacje dla pracowników

Po wystąpieniu ognisk wirusa Sars-Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu lublinieckiego, sytuacja w naszych ośrodkach nadal ulega stopniowej poprawie.

Od dłuższego czasu zachorowania nie występują już w lublinieckim “Zameczku” oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dąbrówki w Koszęcinie, podobnie jak w DPS “Dom Kombatanta” w Lublińcu, gdzie nie notowano żadnych zakażeń od chwili wybuchu epidemii na terenie kraju.

Jedyną placówką, w której występują jeszcze dodatnie wyniki testów na obecność koronawirusa jest Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kochcickiej w Lublińcu – dotyczą one dwóch pensjonariuszy przebywających w ośrodku.

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o DPS przy ulicy Kochcickiej, w krytycznym momencie obecność wirusa Sars-Cov-2 potwierdzono tutaj u 23 osób z Zespołu A – z których 5 osób trafiło do szpitali zakaźnych. Po rozprzestrzenieniu się choroby na inne oddziały, zachorowania stwierdzono u kolejnych 25 osób w Zespole B oraz wśród 10 osób z Zespołu C.

Dwie osoby, u których stwierdza się jeszcze zakażenia, będą badane regularnie, aż do momentu, w którym osiągniemy negatywne wyniki testów. Póki co, ci pacjenci są odizolowani od pozostałych pensjonariuszy. Na początku przyszłego tygodnia zaplanowano otwarcie oddziału C, a więc ostatniej wyłączonej części budynku, w której pacjenci najdłużej musieli znosić ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej. Wcześniej do normalnego funkcjonowania powróciły oddziały A i B – poinformowała Ilona Kozioł, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

 *     *     *

W pozostałych ośrodkach prowadzonych przez powiat wdrożono procedurę przyjmowania nowych pacjentów, jednak towarzyszy jej ścisły rygor sanitarny – Konsultujemy się z przedstawicielami placówek, z których kierowane są osoby do naszych ośrodków. Wymagamy przy tym informacji o negatywnym wyniku testów na obecność koronawirusa. Proces badań ułatwia niedawne przekształcenie kosztów związanych z kolejnymi testami. Początkowo były one opłacane przez samych pensjonariuszy lecz od niedawna bezpłatne badania wykonują odpowiednie oddziały Sanepidu – podkreśla dyrektor PCPR.

W ośrodkach, w których nie notuje się już zakażeń, pensjonariusze, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, mogą przebywać na zewnątrz i korzystać z terenów należących do DPS’ów. W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku z wizytami u lekarzy specjalistów czy w obliczu niezbędnych wyjazdów, pacjenci mogą udać się poza teren ośrodka.

W dalszym ciągu wstrzymane są odwiedziny.

*     *     *

Napływ nowych pacjentów to korzyść finansowa dla poszczególnych placówek, ponieważ wolne miejsca dostępne w ośrodkach generowały – mocno nadwyrężone w ostatnich miesiącach – wydatki po stronie DPS’ów.

Tym bardziej więc dobrą informacją dla Dyrekcji Domów Pomocy Społecznej są ostatnie decyzje podjęte przez Samorząd Województwa Śląskiego, gdzie udało się pozyskać wsparcie finansowe dla placówek zlokalizowanych w całym regionie. Poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, wyodrębniono na ten cel kwotę 29,4 mln złotych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania. Pierwsze polegać będzie na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, którzy są zaangażowani w walkę i przeciwdziałanie COVID-19. Drugie z zadań jest rozwiązaniem nowatorskim i ma polegać na utworzeniu miejsc czasowego pobytu dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, wracających ze szpitali i kandydatów na mieszkańców DPS

To odpowiedź władz regionu na oczekiwania samorządów lokalnych, w zakresie konieczności prowadzenia takich działań. Ta współpraca samorządów w województwie układa się bardzo dobrze, dlatego mamy konkretne efekty – podkreśla Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego na łamach oficjalnej strony Urzędu Marszałkowskiego.

  1. A te dobre wiadomości dla pracowników to jakie….???

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.