Powiat lubliniecki coraz bardziej podzielony w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11. Kuriozalna strategia samorządowców z Ciasnej

Powiat lubliniecki coraz bardziej podzielony w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11. Kuriozalna strategia samorządowców z Ciasnej

Według informacji, którą w listopadzie 2020 roku otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – szacowany i orientacyjny termin wyboru wariantu przebiegu drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim wyznaczono na pierwszy kwartał tego roku.

Dla mieszkańców gmin położonych w północno – zachodniej części powiatu lublinieckiego będzie to kluczowy element trwających procedur. Sprawa przebiegu drogi S11 znów “wraca na tapetę” i nie po raz pierwszy wzbudza gorące dyskusje w przestrzeni publicznej. 

W kwestii wyboru wariantu S11 niemal od początku głęboki rozłam i ostrą polemikę obserwujemy w Gminie Ciasna. Już w październiku 2019 roku grupa mieszkańców Jeżowej zorganizowała zbiórkę podpisów, domagając się przyjęcia wariantu zielonego. Mieszkańcy do dziś przekonują, że ten szlak omijałby ich miejscowość od zachodu (tereny leśne od strony przysiółka Przywary) i byłby najmniej konfliktowym rozwiązaniem dla sołectwa. W przeciwieństwie do pozostałych rozwiązań, nie ingerowałby w zabudowę wsi. Budowę S11 w innym wariancie niż zielony odczuliby również mieszkańcy zachodniej części Molnej.

Determinacja mieszkańców Jeżowej wynikała z faktu, że wcześniej, bo 12 czerwca 2019 roku, Rada Gminy Ciasna oficjalnie opowiedziała się za wyborem łączonych wariantów czerwonego i niebieskiego, wiodących pomiędzy Jeżową a pozostałym obszarem gminy. Radni podkreślali, że warianty wytyczone bliżej centralnych rejonów samorządu miałyby duże znaczenie gospodarcze. Jednocześnie nie ingerowałyby w tereny leśne, tak jak miałoby to miejsce w przypadku wariantu zielonego. Frustrację mieszkańców Jeżowej pogłębił fakt, że dokument wyrażający stanowisko Rady Gminy opublikowano bez konkretnych ustaleń ze stroną społeczną. Dodatkowo z wariantem czerwonym nie zgadzała się z społeczność Glinicy, gdzie zbierano podpisy w tej sprawie.

W przyjętej uchwale samorządowcy z Ciasnej postulowali również za lokalizacją węzła łączącego S11 z obecną drogą krajową 11 na przecięciu przyszłej ekspresówki z odcinkiem powiatowym Ciasna – Główczyce. W kwietniu 2019 wójt Zdzisław Kulej oraz Starosta Lubliniecki Joachim Smyła wystosowali w tej sprawie “List Intencyjny” skierowany do GDDKiA.

Takie położenie węzła sprzyjałoby mieszkańcom Sierakowa Śląskiego – w tej miejscowości nie ma zgody na budowę węzła w rejonie granicy z woj. opolskim (pomiędzy Sierakowem a Łomnicą), ponieważ w takim układzie pojazdy (w tym samochody ciężarowe) przejeżdżałyby przez Sieraków kierując na S11 lub zjeżdżając z ekspresówki w stronę gminy.

Zarówno Sierakowianie, jak i mieszkańcy Jeżowej oficjalnie wspierali się w swoich dążeniach. Problem w tym, że w przypadku wyboru wariantu zielonego – popieranego przez Jeżową – węzeł musiałby powstać na granicy województw [mapa poniżej], co nie byłoby po myśli Sierakowian. Stąd ogromne naciski na budowę węzła w rejonie drogi powiatowej Ciasna – Główczyce, gdzie koncentruje się część zakładów obsługiwanych przez pojazdy ciężarowe.

.

Na początku 2021 roku ponownie wzrosła aktywność władz gminy, która wciąż przychyla się do wariantu niebieskiego i częściowo czerwonego. W Biuletynie Informacji Publicznej UG Ciasna opublikowano Obwieszczenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w rejonie Jeżowej. Farma miałaby powstać… na terenach zlokalizowanych w pobliżu wariantu zielonego. Automatycznie wpłynęłoby to na wzrost kosztów po stronie GDDKiA, m.in. ze względu na wykup większej ilości gruntów pod budowę S11. A wiadomo, że im większe koszty, tym mniejsze szanse na wybór (w tym przypadku) wariantu zielonego. Generalna Dyrekcja poinformowała o tym wójta gminy i inwestora lecz w rzeczywistości nie może mieć wpływu na decyzje inwestycyjne podejmowane w samorządach, co w istocie komplikuje sprawę i działa na niekorzyść Jeżowej.

Dodatkowo sołtysi z terenu gminy Ciasna przystąpili do rozpowszechniania Petycji sprzeciwiającej się wariantowi zielonemu. Pomimo, iż Petycja rozpoczyna się od zdania: “My, niżej podpisani mieszkańcy miejscowości Sieraków Śląski oraz sołectw Panoszów, Zborowskie, Molna, Ciasna, Jeżowa, Dzielna i Glinica”, szybko udało nam się ustalić, że dokument sporządzono w… Urzędzie Gminy Ciasna a jej adresatem jest wójt gminy. To swoiste kuriozum i dość ekstremalny manewr samorządu w dążeniu do przeforsowania swoich racji – czyli wytyczenia wariantu niebieskiego.

W treści pisma poinformowano o zagrożeniach w ruchu drogowym, wynikających z budowy węzła na wspomnianej granicy województw, w momencie kiedy doszłoby do wyboru wariantu zielonego. Wskazano również, że wariant zielony bezpośrednio ingerowałby w tereny o dużej wartości przyrodniczej – lasy, torfowiska, siedliska gatunków zwierząt oraz mógłby wpłynąć na obniżenie wód gruntowych. W Petycji wyrażono poparcie dla wariantu niebieskiego. Jednak co z węzłem?

.

W tej sprawie oraz w sprawie samej Petycji skontaktowaliśmy z Wójtem Gminy Ciasna, Zdzisławem Kulejem, który – ku zaskoczeniu – przedstawił odmienne stanowisko w porównaniu do postulowanej przez Radę Gminy w 2019 roku, budowy węzła na przecięciu z drogą powiatową z Ciasnej do Główczyc.

Zdzisław Kulej wskazał na konieczność budowy węzła w pobliżu przysiółka Nowy Dwór pomiędzy Ciasną a Molną, bliżej centrum gminy – Taka lokalizacja węzła pozwoliłaby na równomierne rozprowadzanie ruchu pojazdów zjeżdżających z S11. Przede wszystkim uchroniłby Sieraków Śląski od intensywnego przepływu samochodów. Jednak takie rozwiązanie zagwarantuje tylko wariant niebieski, położony w bliskiej odległości od obecnej drogi krajowej 11 – przekonuje wójt.

W rozmowie z Lublinieckim.pl podkreślił, że wariant zielony, wyraźnie odseparowany od centrum gminy, nie sprzyjałby rozwojowi dużych i drobnych przedsiębiorstw – Rozwój zakładów to przyszłość i źródło utrzymania dla gminy. To także wzrost możliwości na rynku pracy. Wytyczenie drogi S11 przez oddalone tereny leśne, ograniczy ten rozwój. Jako wójt muszę myśleć o przyszłości samorządu we wszystkich dziedzinach życia. W przypadku tak wielkich inwestycji zawsze ktoś będzie pokrzywdzony, jednak nie można pozwolić na to aby mała grupka mieszkańców decydowała o ostatecznych rozwiązaniach, pożytecznych dla mieszkańców całej gminy – powiedział Zdzisław Kulej. W kwestii ingerencji wariantu niebieskiego w zabudowę Jeżowej zapewnił, że projektanci uwzględnili przepisowe odległości od granic zabudowy.

Biorąc pod uwagę skomplikowaną polemikę w gminie Ciasna, najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie wariantu zielonego (zabezpieczającego Jeżową) z węzłem wybudowanym na przecięciu S11 z drogą powiatową Ciasna – Główczyce (stosunkowo blisko centrum gminy i zakładów pracy). Nie ma jednak jakichkolwiek informacji o tym, czy uda się wybudować węzeł w tym miejscu. Logicznie rzecz ujmując – gdyby w grę wchodziła taka wersja, musiałaby ona zostać uwzględniona w aktualizacjach projektów publikowanych na stronach GDDKiA. Skoro jednak za kilka tygodni ma dojść do wyboru wariantów, a w przestrzeni publicznej nie pojawia się żadna informacja o nowym węźle… szanse na jego budowę przy powiatówce wydają się znikome.

*     *     *

Podobne problemy jak w gminie Ciasna doskwierają władzom innych gmin powiatu lublinieckiego, powiązanych terytorialnie z przebiegiem planowanej drogi ekspresowej S11.

10 września 2019 roku, na profilu sołectwa Lubecko w portalu społecznościowym Facebook, pojawił się komunikat dotyczący sprzeciwu mieszkańców wobec dwóch koncepcji – wariantów czerwonego i różowego. W tej sprawie zbierano podpisy. Stanowisko mieszkańców Lubecka współgra ze stanowiskiem władz Gminy Kochanowice. 6 czerwca 2019 pisaliśmy o apelu wystosowanym przez samorząd, w którym zachęcano społeczność do wypełniania specjalnych formularzy – miało to wzmocnić koncepcję wypracowaną już w styczniu 2019, kiedy to gmina opowiedziała się za wariantem niebieskim. Jak podkreślali inicjatorzy protestu z Lubecka – ten wariant otaczałby sołectwo od zachodu, w dogodnej odległości 1.600 metrów od skrajnej zabudowy.

Należy jednak przypomnieć, że wariant niebieski nie jest z kolei po myśli władz… Gminy Pawonków, ponieważ omijając Lubecko, miałby swój przebieg pomiędzy Pawonkowem a Lisowicami. W artykule z 12 kwietnia 2019 informowaliśmy, że Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie gminy – samorządowcy wybrali wariant czerwony, a więc ten, któremu przeciwstawia się Lubecko!

W pierwszych tygodniach 2021 roku w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o kolejnym konflikcie, tym razem na linii Pawonków – Lubliniec. Jesienią 2019 mieszkańcy oraz Rada Miejska w Lublińcu opowiedzieli się za wariantem niebieskim. Byłby to jednak kolejny problem dla mieszkańców gminy Pawonków, w tym m.in. Solarni (Dziewczej Góry), którzy bronią cennych przyrodniczo wydm przed inwestycją. W odróżnieniu od mieszkańców zachodniej części Lublińca (dziel. Wymyślacz), w tej części powiatu dla gminy Pawonków sprzyjającym rozwiązaniem byłby wariant różowy.

Jaki będzie finał licznych sporów oraz analiz projektantów? Do tematu powrócimy. Zachęcamy również do komentarzy w tej sprawie [Facebook]

Zdjęcie: archiwum 11/2019

  1. “Sprawa wraca na tapet”. A jak się nie potrafi w język polski to można też napisać “Wracają dyskusje nad sprawą.”

    Odpowiedz
  2. Czy przebieg s11 po stronie wschodniej Lublińca byłby lepszym rozwiązaniem ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.