Prestiżowy ranking liceów i techników. Jak wypadły nasze szkoły?

Prestiżowy ranking liceów i techników. Jak wypadły nasze szkoły?

Wydawnictwo “Perspektywy” opublikowało Ranking Liceów i Techników na podstawie osiągnięć w 2018 roku. Podstawowym kryterium w corocznej klasyfikacji są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. 

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2018 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

W zestawieniu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.

Ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi, w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%. W przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria. Są to: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 20%, matura – przedmioty dodatkowe 30% oraz wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

*  *  *

W Rankingu 2019 analizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). W końcowej klasyfikacji opublikowano wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

W wymiarze ogólnokrajowym, w Rankingu Liceów Ogólnokształcących na najwyższy stopień podium powróciło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Drugie miejsce zajęła szkoła, która najwięcej razy triumfowała w rankingu “Perspektyw”, a więc XIII LO w Szczecinie.  Trzecią lokatę zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W Rankingu Techników zwyciężyło Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie, od kilku lat systematycznie poprawiające swoją pozycję. Na drugim miejscu – Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie. Miejsce trzecie zajęło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Kustronia w Nowym Sączu.

W obu rankingach sklasyfikowano również szkoły działające na terenie powiatu lublinieckiego. Wyraźny awans w porównaniu do zestawienia z ubiegłego roku zanotowało II Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu, przesuwając się z miejsca 424 na pozycję 306. Dało to jednocześnie 36 miejsce w województwie śląskim. Z kolei spadek zanotowało lublinieckie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 497 miejsce jest gorsze o 69 lokat w porównaniu do poprzedniej klasyfikacji. Szkoła zajęła 59 miejsce w zakresie wojewódzkim. Liceum Ogólnokształcące w Psarach (na zdjęciu) sklasyfikowano na miejscu 907. Najlepszą szkołą z terenu województwa śląskiego okazało się V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku – Białej, zajmując 13 miejsce w Polsce. Kompletny ranking liceów – TUTAJ.

W swojej klasyfikacji Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu zajęło bardzo dobre 33 miejsce w skali kraju i tym samym 5 lokatę w województwie śląskim! Placówka notuje regularny progres, ze 140 pozycji w rankingu 2017 i 45 pozycji w zestawieniu ubiegłorocznym. Podobnie jak w rankingu liceów, województwo śląskie nie ma swojego przedstawiciela w pierwszej dziesiątce. Dopiero na 15 miejscu w skali kraju uplasowało się Technikum na 1 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach. Kompletny ranking liceów – TUTAJ.

Zdjęcie: BiP UG Woźniki.

  1. ranking który zawierał błędy i wszyscy się z niego śmieją kto wie o co chodzi a błąd znalazł pewien nauczyciel szkoły z czołówki tego rankingu….;)))

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.