Program “Czyste powietrze”. Gmina Woźniki zaprasza mieszkańców do punktu konsultacyjno-informacyjnego

Program “Czyste powietrze”. Gmina Woźniki zaprasza mieszkańców do punktu konsultacyjno-informacyjnego

W Urzędzie Miejskim w Woźnikach uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu “Czyste powietrze”.

Placówka będzie koordynować działania adresowane do mieszkańców gminy w zakresie udzielania informacji o programie, wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie – w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania – w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników [za: wozniki.pl]

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Punkt konsultacyjno-informacyjny w Woźnikach uruchomiono na podstawie porozumienia zawartego 10 maja 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Punkt otwarty będzie w następujących terminach:

  • wtorki w godzinach 7.30-12.30
  • środy w godzinach 12.00-17.00

PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.