Program Ograniczania Niskiej Emisji – duże zainteresowanie w Gminie Herby!

Program Ograniczania Niskiej Emisji – duże zainteresowanie w Gminie Herby!

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii – takich jak biomasa biomasa czy układy solarne.

Ze względu na duże zainteresowanie Programem Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego istnieje możliwość dofinansowania wymiany starego źródła ciepła na nowy (dot. tylko budynków jednorodzinnych), prosimy o składanie w tutejszym urzędzie ankiet do dnia 18 lutego br. w celu rozpoznania zapotrzebowania mieszkańców w tym temacie – informuje Urząd Gminy Herby.

Przeprowadzenie ankietyzacji warunkuje złożenie nowego wniosku przez gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z koniecznością uzyskania dofinansowania. Ankiety można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Herby lub na stronie urzędu, TUTAJ.

Więcej informacji na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji – TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.