Przed nami inwestycje drogowe w gminach Herby, Kochanowice i Koszęcin

Przed nami inwestycje drogowe w gminach Herby, Kochanowice i Koszęcin

W najbliższych miesiącach dojdzie do remontu kilku dróg zlokalizowanych w gminach Herby, Kochanowice i Koszęcin.

Około 5 – 6 miesięcy ma potrwać przebudowa dróg gminnych, ul. Górnej i ul. Kwiatowej w Lisowie w Gminie Herby. Zgodnie z dokumentacją przetargową zamieszczoną w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej wraz z budową nawierzchni dróg. Koszt zadania wyniesie ponad 836 tysięcy złotych.

Wiele wskazuje na to, że w Gminie Kochanowice uda się zrealizować dwa zadania związane z inwestycjami drogowymi. Co prawda, w tutejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie ma jeszcze komunikatów o rozstrzygnięciu przetargów, ale kwoty zaproponowane przez oferentów są niższe od środków przeznaczonych na ten cel przez samorząd. Korzystając z dofinansowania otrzymanego w ramach Polskiego Ładu Gmina Kochanowice zamierza zlecić prace:

  • na ulicy Ogrodowej w Kochcicach wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikiem (przeznaczono 3 mln, termin do 12 miesięcy)
  • na ulicy Stawowej w Lubecku wraz z odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem (przeznaczono 2 mln, termin do 12 miesięcy)
  • na ulicach Kolonijnej, Polnej oraz Tylnej w Jawornicy wraz z odwodnieniem, ciągiem dla pieszych i oznakowaniem (przeznaczono 5 mln, termin do 12 miesięcy)

Udany przetarg zanotowała Gmina Koszęcin. Dojdzie tutaj do rozbudowy ulic Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie, m.in. z przebudową i budową kanalizacji deszczowej oraz nową nawierzchnią o szerokości 5 metrów (kwota ponad 2,2 mln, termin do 4,5 miesięcy).

Gmina przeznaczyła ponad 1,5 mln złotych na “Budowę ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości Sadów” (kwota termin do 16 tygodni) o długości 463 metrów, do ostatnich zabudowań, z odwodnieniem powierzchniowym, nawierzchnią asfaltową i poboczem dla pieszych. W Biuletynie Informacji Publicznej nie opublikowano jeszcze komunikatu o wyborze wykonawcy zadania ale czterech kwoty zaproponowane oferentów są niższe od zabezpieczonych środków.

Gmina Pawonków uruchomiła procedury Zapytań Ofertowych na: wykonanie równania i wałowania dróg gruntowych, dostawę tłucznia dolomitowego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych oraz na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Pawonków.

Przetargi oraz Zamówienia Publiczne w jednostkach samorządowych powiatu lublinieckiego:

Gmina Boronów: zamówienie publiczne / zapytania ofertowe

Gmina Ciasna: tutaj

Gmina Herby: tutaj

Gmina Kochanowice: tutaj

Gmina Koszęcin: tutaj

Miasto Lubliniec: zamówienia od 130 tys. zł / zamówienia poniżej 130 tys. zł

Gmina Pawonków: tutaj

Starostwo Powiatowe: tutaj

Gmina Woźniki: tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.