Przedsiębiorca domaga się usunięcia pakamery z lublinieckiego rynku. Radny Franciszek Wróbel pisze do Burmistrza

Przedsiębiorca domaga się usunięcia pakamery z lublinieckiego rynku. Radny Franciszek Wróbel pisze do Burmistrza

“Zwrócił się do mnie przedsiębiorca z naszego miasta z uwagami dotyczącymi niewłaściwego, jego zdaniem, zagospodarowania lublinieckiego rynku” – czytamy w interpelacji Franciszka Wróbla – radnego Rady Miejskiej w Lublińcu, skierowanej do Burmistrza Edwarda Maniury. 

Jak precyzuje radny Franciszek Wróbel [Forum Samorządu Lublinieckiego], przedsiębiorca uważa, że władze miasta powinny rozważyć możliwość usunięcia z Placu Konrada Mańki kontenera pełniącego funkcję magazynu, a na ten cel wykorzystać pomieszczenia dawnej biblioteki.

“Według informacji mieszkańca, problem ten został już wcześniej zgłoszony p. Burmistrzowi jednak do tej pory nie zyskał akceptacji” – zaznaczył.

Franciszek Wróbel wskazał również na zbyt dużą liczbę samochodów wjeżdżających na teren rynku i parkujących w tej części miasta – o czym sygnalizował inny mieszkaniec Lublińca

“W chwili obecnej nie widzę możliwości, aby usunąć pakamerę pełniącą funkcję magazynu, w którym przechowywane są m.in. leżaki i namioty, wykorzystywane podczas koncertów, Lublinieckiej Retro Giełdy, przedstawień, warsztatów czy innych wydarzeń miejskich realizowanych na rynku” – odpowiedział Burmistrz Miasta Lublińca, Edward Maniura.

Zaznaczył, że Miasto rozważało wykorzystanie pomieszczeń w Państwowej Szkole Muzycznej, co okazało się niemożliwe, oraz w budynku, z którego korzystała wcześniej Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna.

“Liczne wydarzenia organizowane na rynku w różnych porach dnia wiążą się z koniecznością częstego przenoszenia wyposażenia. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę często są odwoływane lub przenoszone na inny termin. Usunięcie pakamery będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami oraz trudnościami w znalezieniu osób, które byłyby na tyle dyspozycyjne, żeby podjąć się tego zadania” – argumentuje Burmistrz.

“Zdaję sobie sprawę, że obecna sytuacja nie jest satysfakcjonująca dla przedsiębiorcy, który prowadzi swoją działalność w najbliższym sąsiedztwie pakamery. Ubolewam, że w zasobach komunalnych gminy nie mamy pomieszczeń, które znajdowałyby się bezpośrednio przy Krzywej Scenie, a które definitywnie rozwiązałyby problem” – zaznaczył Edward Maniura dodając, że usunięcie pakamery będzie się wiązało z ograniczeniem zajęć i innych wydarzeń.

Przypomniał jednak, że… to “sami przedsiębiorcy kilka lat temu prosili Urząd Miejski o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia rynkowi funkcji kulturalno-rekreacyjnej, z uwagi na występujące w tym miejscu nieobyczajne zachowania osób nadużywających alkohol. Przedsiębiorcy wyrazili wówczas pragnienie, aby lubliniecki rynek stał się miejscem tętniącym życiem, w pozytywnym znaczeniu tego określenia”– pisze Burmistrz.

Burmistrz dodał również, że wewnątrz kontenera dostępna jest toaleta, służąca organizatorom, uczestnikom zajęć oraz wystawcom giełdy. W większości są to osoby starsze, które mają trudności z pokonaniem schodów w Muzeum Edyty Stein.

“Odnosząc się do ostatniej pana uwagi pragnę poinformować, że Straż Miejska została zobowiązana do podjęcia radykalnych kroków wobec osób, które nie respektują prawa” – zakończył Burmistrz Edward Maniura.

Czytaj również [archiwum 2019]

UWAGA! Będą zmiany w organizacji ruchu na Rynku Głównym w Lublińcu. Co czeka nas wiosną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.