Przekupni barbarzyńcy chcą narzucić całemu światu swoje zdziczenie!!

Przekupni barbarzyńcy chcą narzucić całemu światu swoje zdziczenie!!

Człowiekowi, kierującemu się zasadami rozumu i logiki, trudno przyjąć do wiadomości fakt, który zaistniał 24 czerwca 2021 roku: Parlament Europejski przyjął raport Matica – rezolucję wzywającą państwa członkowskie do zapewnienia powszechnej i legalnej aborcji!

Aborcja w krajach UE ma się stać prawem gwarantowanym, obowiązkowym we wszystkich krajach członkowskich. Wprowadza też zakaz stosowania w prawodawstwie unijnym tzw. klauzuli sumienia oraz narzuca obowiązkową, permisywną edukację seksualną dzieci – także wbrew woli rodziców” (hli.org.pl).

Ignorancja lewackiego lobby, wymuszającego wprowadzenie bestialskich norm, tak została skomentowana na portalu hli.org.pl: W kontekście tej decyzji należy zauważyć, że “powoływanie się na powszechne prawo do aborcji jest absolutnie nieuzasadnione, ponieważ coś takiego nie istnieje w światowym systemie prawnym. Na dodatek sprawy dotyczące zdrowia, w tym także aborcji, zostały w traktatach zjednoczeniowych UE jednoznacznie określone, jako należące do kompetencji poszczególnych krajów”.

Jak zapisano w art. 2 Traktatu o UE – “Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.” A więc, czyżby Parlament Europejski, łamiąc ustalenia traktatowe, zalecał wprowadzenie legalnego zabijania nienarodzonych dzieci w imię: “poszanowania godności osoby ludzkiej”??!

Ta manipulacja polityczna, jaką było głosowanie nad przyjęciem absurdalnie brzmiącej i niebezpiecznej rezolucji, stwarza szerokie możliwości wywierania przez Unię politycznego nacisku na niepoddające się jej dyktaturze kraje – pod pretekstem naruszania praworządności.

Przez lata, Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej racjonalnie orzekały, że nie istnieje prawo do aborcji.  Wyrok TSUE w 2011 r. jasno podkreślał – ludzkie płody (dzieci w wieku prenatalnym) mają prawo do ochrony godności właściwej człowiekowi (Brüstle v Greenpeace). Dwa lata później, aborcjoniści znowu próbowali przeforsować proaborcyjne przepisy. Społeczny sprzeciw był jednak na tyle duży, że Parlament Europejski odrzucił rezolucję, słusznie uznając, że przekracza ona kompetencje Unii Europejskiej, bo dziedzina dotycząca zdrowia leży w wyłącznej gestii państw członkowskich (TSUE, art. 168 ust. 7).  Nawet jeszcze w bieżącym roku – 9 marca, komisarz ds. równości – Helena Dalli, występując w imieniu KE przypomniała, że ​​“uprawnienia ustawodawcze w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw, w tym aborcji, należą do państw członkowskich” (E-005924/2020 – hli.org.pl).

Czy zaistniały jakieś nowe fakty w tej dziedzinie?  – NIE! A może dokonano jakiegoś rewolucyjnego naukowego odkrycia?  Też – NIE! Ale – niestety, w ostatnich latach poszerzył swój zasięg powszechny brak racjonalnego myślenia – deficyt logiki w rozumowaniu i argumentowaniu! Metodą “zdartej płyty”, kłamstwo: “prawo do aborcji – prawem kobiety”  zostało w różnych publicznych wypowiedziach powtórzone tyle razy, że wielu mniej odpornych na manipulacje – uwierzyło! Urządzający nam na nowo świat – (ang. NWO – New World Order) są coraz bardziej zdeterminowani, podatność na korupcję rośnie, a przecież samozwańczy władcy dysponują nieograniczonymi funduszami. Monopol informacyjny wielkich koncernów technologicznych skutecznie wdraża nową moralność – zgodną z “wartościami Google” i kreuje posłusznego, zagubionego niewolnika, zapewniając mu ciągłą prostacką rozrywkę eliminującą procesy myślowe. Uczciwi i odważni fachowcy ostrzegają, że obecne zmasowane działania manipulacyjne – w bardzo krótkim czasie, mogą zrobić z umysłem człowieka prawie wszystko!

Statystyki pokazują alarmujące dane! Przez kilkanaście miesiący trwania “polityki pandemicznej”, we wszystkich krajach zachodniego świata, drastycznie wzrosła liczba domowych aborcji (tak bardzo piętnowanych kiedyś, jako niebezpieczne dla kobiet). Do tych, tragicznych w skutkach zdarzeń dochodzi, gdy media stale podsycają lęk i niepewność jutra. Na czas “pandemii” wprowadzono środki nadzwyczajne, dopuszczając telefoniczne przeprowadzanie  konsultacji z lekarzem (co umożliwia dostęp do środków wczesnoporonnych lub przeprowadzenia aborcji), argumentując, że “aborcja jest zabiegiem pilnym, a utrudnienia mogą zwiększać ryzyko zdrowotne lub całkowite uniemożliwienie dostępu do niej“. https://wiadomosci.onet.pl/politico/epidemia-koronawirusa-wplywa-na-kwestie-dostepnosci-aborcji-i-srodkow/h10t3e8

W Wielkiej Brytanii zarejestrowano wiele poważnych powikłań – prawie 12 tys. kobiet, czyli ok. 15% stosujących aborcyjne pigułki trafiło do szpitala, a duża liczba kobiet po prostu nie zgłasza swoich problemów zdrowotnych. Ankieta, przeprowadzona przez NHS (National Health Service) – krajową służbę zdrowia – wykazała, że 87 proc. lekarzy rodzinnych obawia się, że kobiety zmuszane są do aborcji w wyniku przemocy domowej. “Wprowadzona w marcu 2020 r. regulacja stanowi największą zmianę w brytyjskim prawie aborcyjnym od czasu zalegalizowania tej praktyki w 1967 r. Z danych Departamentu Zdrowia i Opieki Publicznej (DHSC) wynika, że od kwietnia do czerwca 2020 r. – 43% aborcji przed 10 tyg. ciąży wykonano metodą “domową”.  A w Departamencie Zdrowia już myślą nad tym, by tymczasowe zezwolenie na domową aborcję stało się trwałe! https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-07/anglia-i-walia-75-tys-domowych-aborcji-w-czasie-pandemii/

Na portalu “Najwyższy Czas” 8. lipca 2021 r. pojawiła się informacja o kolejnej śmierci urzędującego prezydenta. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w tajemniczych okolicznościach życie straciło trzech przywódców państw: Burundi, Tanzanii i ostatnio – prezydent Haiti. Łączyło ich to, że nie prowadzili polityki covidowej zgodnej z globalną linią. Zachowywali rozsądek i niezależność i nie rozpętywali paniki, skutkującej na całym świecie “emocjonalnym zapotrzebowaniem na szczepionkę”.

https://ordomedicus.org/szczepienia-na-covid-19-sa-eksperymentami-medycznymi-ekspertyza-prawna/

Warto zauważyć, jak elementy “covidowej polityki”, składają się całkiem mimochodem w obraz nowego niewspaniałego świata!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.