PRZEMOC W RODZINIE na terenie powiatu lublinieckiego. Publikujemy dane dla poszczególnych gmin [2019/20]

PRZEMOC W RODZINIE na terenie powiatu lublinieckiego. Publikujemy dane dla poszczególnych gmin [2019/20]

W 2020 roku, w całej Polsce wypełniono 72 601 formularzy “Niebieskiej Karty” obejmującej ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie – z czego w 59 701 przypadkach uruchomiono procedurę. To mniej w porównaniu do ponad 61 tysięcy procedur uruchomionych w roku 2019.

Jak pod tym względem, w ostatnich dwóch latach, wyglądała sytuacja w powiecie lublinieckim?

Podobnie jak w latach poprzednich, w zdecydowanej większości ofiarami przemocy w rodzinie padają kobiety. Należy wskazać jednak na wzrost liczby mężczyzn, co do których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy ze strony bliskich – z 10 676 w 2019 roku do 10 922 w 2020 roku.

Rzecz jasna, statystyki dotyczą oficjalnych zgłoszeń. Trudno tak naprawdę sprecyzować rzeczywistą liczbę zarówno wszczętych procedur, jak i przypadków stosowania przemocy rodzinnej, o których pokrzywdzone osoby… nie mówią głośno.

.

Gmina Ciasna

W 2019 roku zanotowano tutaj 10 zgłoszeń oraz wszczęto 10 procedur Niebieskiej Karty. We wszystkich przypadkach zgłaszającymi były kobiety. Natomiast w 2020 roku było to 8 zgłoszeń związanych z przemocą domową, w tym 6 wszczynających procedurę Niebieskiej Karty. Zgłaszającymi przemoc w rodzinie było 5 kobiet i 1 mężczyzna.

– Wszystkie działania prowadzone przez zespół interdyscyplinarny są dokumentowane. W przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa, dokumentacja przekazywana jest policji lub prokuraturze – organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. W związku z tym w 2019 roku zawiadomiono Prokuraturę o 1 podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się, natomiast w przypadku 6 rodzin powiadomiono Policję o stosowaniu przemocy w rodzinie. W roku 2020 powiadomiono Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa znęcania się w 2 rodzinach a w przypadku 3 rodzin powiadomiono Policję o stosowaniu przemocy w rodzinie – wylicza Bożena Mazur, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

.

Gmina Kochanowice

W roku 2020 pracownicy GOPS Kochanowice przyjęli 3 zgłoszenia dotyczące przemocy domowej, w wyniku których wszczęta została procedura “Niebieskie Karty”. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło ponadto 8 “Niebieskich kart” wszczętych przez funkcjonariuszy policji. Łącznie zatem w gminie Kochanowice w roku 2020 procedura “Niebieskie Karty” wszczęta została w 11 rodzinach. W 9 przypadkach zgłaszającymi były kobiety, w 2 przypadkach przemoc zgłaszały dzieci. W przypadku jednej rodziny procedura została zakończona z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań – zgłaszającym przemoc w tej rodzinie było dziecko. W pozostałych 10 rodzinach procedura NK była prowadzona. Ponadto procedurę prowadzono w 1 rodzinie, w której procedura została wszczęta w roku 2019.

W 2019 roku pracownicy GOPS Kochanowice przyjęli 1 zgłoszenie dotyczące przemocy domowej, w wyniku którego wszczęta została procedura “Niebieskie Karty”. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęły ponadto 3 “Niebieskie Karty” wszczęte przez funkcjonariuszy policji. Łącznie zatem w gminie Kochanowice w roku 2019 procedura “Niebieskie Karty” wszczęta została w 4 rodzinach. We wszystkich przypadkach zgłaszającymi były kobiety – W przypadku jednej rodziny procedura NK została zakończona z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań. W pozostałych 3 rodzinach procedura NK była prowadzona. Ponadto procedurę prowadzono w 5 rodzinach, w których procedura została wszczęta w roku 2018 – informuje Beata Chmurak-Broniarek z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kochanowicach.

.

Gmina Boronów

.

Gmina Herby

.

Gmina Woźniki

.

Gmina Pawonków

.

Gmina Koszęcin

.

Miasto Lubliniec – rok 2020

Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” – 26

Podział na podmioty mające uprawnienia do wszczynania procedury:
– Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej – 3
– Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0
– Policja – 20
– Oświata – 1
– Ochrona zdrowia – 2
– Organizacje Pozarządowe – 0

W każdej wszczętej procedurze „Niebieskiej Karty” znajdowały się znamiona stosowania przemocy.

Sprawców przemocy z podziałem na płeć:

kobiety – 1
mężczyźni – 25

Ofiary przemocy z podziałem na płeć:
dzieci – 1
mężczyźni – 1
kobiety – 24

Miasto Lubliniec – rok 2019

Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” – 37

Podział na podmioty mające uprawnienia do wszczynania procedury:
– Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej – 6
– Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0
– Policja – 27
– Oświata – 3
– Ochrona Zdrowia – 1
– Organizacje Pozarządowe – 0

W każdej wszczętej procedurze „Niebieskiej Karty” znajdowały się znamiona stosowania przemocy.
Sprawców przemocy z podziałem na płeć:

kobiety – 1
mężczyźni – 36

Ofiary przemocy z podziałem na płeć:
dzieci – 2
mężczyźni – 2
kobiety – 33

Sporządziła: Joanna Stanecka [MOPS Lubliniec]


.

POLSKA

zdjęcie: ilawa.policja.gov.pl

  1. żadne stowarzyszenie w lublińcu nie zgłosiło przez dwa lata ani jednego przypadku przemocy domowej ale tańczyć na rynek i lansować się lecą wszyscy…. śmieszne

    Odpowiedz
  2. Dlaczego policja nie zakłada niebieskiej karty wobec rodzica alienującego dzieci?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.