Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

W trakcie środowej sesji Rada Powiatu Lublinieckiego przyjęła uchwałę autorstwa klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w dniu 2 kwietnia. Potwierdzono przy tym, że w placówkach administrowanych przez powiat, zorganizowane zostaną inicjatywy związane z obchodami.

Nowym projektem, wdrożonym przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki przy współpracy z Wydziałem Kultury i Promocji, jest konkurs plastyczny “Autyzm – by wiedzieć więcej” adresowany do uczniów szkół średnich.

Dziękuję radnym, Zarządowi Powiatu i panu Staroście, za to, że w tej sprawie udało nam się dość do porozumienia ponad podziałami. To dobre świadectwo, że w pewnych kwestiach możemy znaleźć wspólny język – powiedział w trakcie posiedzenia Rady Powiatu Dawid Smol, autor Projektu Uchwały złożonego w imieniu klubu PiS – Uchwała przygotowana została w sposób wielokierunkowy, tak aby Zarząd Powiatu miał swobodę w podejmowaniu działań – dodał Smol.

Odpowiednie informacje związane ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu przekazaliśmy już naszym instytucjom – potwierdził Starosta Powiatu Lublinieckiego, Joachim SmyłaPo rozmowie z radnym Łukaszem Mikulskim, pozytywnie odniosłem się do pomysłu organizacji biegu na Stadionie Miejskim. Skierowałem informację do naszych szkół. Młodzież przyłączy się do udziału w tej imprezie – zapowiedział Starosta.

Na terenie instytucji administrowanych przez Starostwo odbędą się spotkania z młodzieżą, dotyczące wykluczenia społecznego oraz zaburzeń psychicznych, w tym autyzmu. Już 1 kwietnia zorganizowany zostanie dzień konsultacyjno – diagnostyczny dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz spotkanie informacyjne dla nauczycieli i powiatowych służb społecznych. Powstanie również grupa wsparcia dzieci i młodzieży oraz, co ważne, osób dorosłych ze zdiagnozowanym autyzmem, a także ich rodzin. Informacje na ten temat zostaną przekazane osobiście podczas dnia otwartego a także za pośrednictwem mediów.

W celu podniesienia świadomości o osobach ze spektrum autyzmu zostanie opracowany i udostępniony przewodnik dla osób poszukujących informacji związanych z tym zagadnieniem i form pomocy na terenie powiatu lublinieckiego.

Intensywne prace w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu toczyły się w trakcie posiedzeń Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Dzięki współpracy z Wydziałem Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, w szkołach średnich trwa właśnie Konkurs Plastyczny pod nazwą “Autyzm – by wiedzieć więcej”, w którym uczniowie przygotowują plakaty promujące Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był radny Jerzy Orszulak (PiS). Przedsięwzięcie wspierał Ireneusz Gimiński, autor książki “Wautyzmwzięci”.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o autyzmie, integracja środowisk współpracujących na rzecz oraz wsparcie rodzin osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin – czytamy w regulaminie konkursu.

Poza tym inicjatywa obejmuje takie obszary jak wskazanie zakresu pomocy rodzinom osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu, wzbudzenie zainteresowania młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym zaburzeniem, kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji oraz poszukiwanie ukrytych talentów.

Według informacji przekazanej nam w czwartek przez Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, Anetę Konieczny, dyrektorzy szkół potwierdzili, że uczniowie wykonali już pierwsze plakaty. Prace oceni powołane do tego Jury, w którym zasiądą: Alicja Kamińska – Przewodnicząca Jury, Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu, Ilona Kozioł – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Agnieszka Ślęzak – matka dziecka autystycznego, Marzena Zając – artysta plastyk oraz wspomniany Ireneusz Gimiński. Komisja oceni końcowe efekty pracy uczniów i przyzna nagrody ufundowane przez powiat lubliniecki.

Wspólne działania poszczególnych organów powiatu lublinieckiego docenił Radny Rady Miejskiej Łukasz Mikulski (PiS). 24 stycznia analogiczny Projekt Uchwały autorstwa Mikulskiego został odrzucony głosami członków klubu Z Burmistrzem dla Lublińca – Zajmijmy się konkretnym działaniem a nie robieniem otoczki, że my tutaj podejmujemy uchwały i coś z tego wynika. Z tej uchwały tak naprawdę nie wynika nic – stwierdził wówczas Burmistrz Edward Maniura, przychylając się do wypowiedzi Wiceburmistrz Anny Jonczyk – Drzymały, wskazującej, że inicjatywy dotyczące obchodów podejmują instytucje zarządzane przez miasto.

Pomimo braku przychylności ze strony większościowej części Rady Miejskiej, Łukasz Mikulski zainicjował organizację “Lublinieckiego Niebieskiego Biegu” – impreza odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 10:10 na lublinieckim Stadionie Miejskim (plakat poniżej).

Proszę zobaczyć, jak powinna wyglądać współpraca w samorządzie. Jest szczytny cel, to robimy coś fajnego. Pan Dawid Smol, Radny Rady Powiatu Lublinieckiego słusznie wskazał, że w pewnych kwestiach i pewnych pryncypiach w Radzie Powiatu można znaleźć wspólne pole porozumienia. Szkoda, że Rada Miejska in gremio (żeby nikogo już nie wskazywać palcem) tego nie potrafiła – skomentował radny Łukasz Mikulski na profilu “Lubliniec zasługuje na więcej” w portalu społecznościowym Facebook, publikując wypowiedzi radnego Dawida Smola i Starosty Joachima Smyły w krótkim filmie dołączonym do wpisu.

.

.

Zdjęcie: na podst. BiP Starostwo Lubliniec

SKOMENTUJ RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU – TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.