Radny Mikulski interweniuje w sprawie firmy Krynicki Recykling.

Radny Mikulski interweniuje w sprawie firmy Krynicki Recykling.

W połowie grudnia minionego roku Łukasz Mikulski – Radny Rady Miejskiej w Lublińcu, złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przeprowadzenia badań opadu pyłu w rejonie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki Recykling S.A. 

Radny klubu Prawa i Sprawiedliwości wyszedł na przeciw grupie mieszkańców Lublińca i Jawornicy, którzy od wielu miesięcy uskarżają się na fetor i szkodliwe dla zdrowia zapylenie jakie, w ich uznaniu, ma emitować zakład działający w Lublinieckiej Strefie Ekonomicznej na początku listopada 2014 roku. Chodzi głównie o mikroskopijne okruchy szkła wędrujące do atmosfery z terenu firmy.

Jako radny Rady Miejskiej, wnoszę o przeprowadzenie badań analitycznych pyłu, który unosi się w Lublińcu i odpowiedź na pytanie, w którym miejscu kończy się opad z odłamkami szkła – pisał Łukasz Mikulski. W uzasadnieniu samorządowiec wskazał, że specjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska już w 2017 roku prowadzili badania pyłu unoszącego się ponad miastem – Odłamki szkła o różnej wielkości stwierdzono we wszystkich próbkach pobranych w różnych strefach na terenie Lublińca – argumentował Mikulski. Nie ustalono jednak w którym miejscu dochodzi do opadu materiałów.

Również w grudniu radny, wraz z Posłem na Sejm RP Andrzejem Gawronem, odbył bezpośrednie spotkanie z Agatą Bucko – Serafin, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, m.in. w sprawie oddziaływania firmy na zdrowie okolicznych mieszkańców – Rozmowa była bardzo konkretna. Po Nowym Roku będą przeprowadzone badania i będziemy wiedzieć na czym stoimy. Rozmawialiśmy również o dalszych krokach – zapowiadał adwokat z Lublińca na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook – zobacz TUTAJ.

Pisemna odpowiedź na wspomniany wniosek Łukasza Mikulskiego wystosowana została jeszcze przed końcem roku 2018 – Delegatura w Częstochowie rozpocznie kolejne badania wielkości opadu pyłu wraz z obserwacją mikroskopową. Ponadto kontrola wskazanego podmiotu zostanie ujęta w planie kontroli WIOŚ na 2019 rok – poinformowała Renata Tysarczyk, Kierownik Działu Inspekcji w częstochowskiej Delegaturze – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Burmistrza Lublińca o zwiększenie patroli Straży Miejskiej w powyższym rejonie, szczególnie w porze nocnej, celem potwierdzenia występowania uciążliwości – czytamy w odpowiedzi.

W tej sprawie wysłaliśmy również korespondencję do pana Adama Krynickiego, Prezesa Zarządu Krynicki Recykling S.A., z prośbą o zajęcie stanowiska wobec uwag zawartych we wniosku Radnego Łukasza Mikulskiego do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Czekamy również na Wasze opinie w tej sprawie.

Zdjęcie: Facebook, Ł. Mikulski 

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.