“Raport o stanie Gminy Boronów za 2020 rok” dostępny w Internecie. Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie

“Raport o stanie Gminy Boronów za 2020 rok” dostępny w Internecie. Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie

Co roku, do dnia 31 maja burmistrz, wójt lub prezydent miasta przedstawia “Raport o stanie gminy”, a więc podsumowanie działalności prowadzonej w roku poprzednim, obejmujące w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Do grona gmin powiatu lublinieckiego, które sporządziły już swoje Raporty, dołączyła gmina Boronów.

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2020 rok. Dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Boronów.

Według zapowiedzi, Sesja Rady Gminy Boronów, w trakcie której przeprowadzona zostanie debata nad raportem, odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00. w sali narad Urzędu Gminy.

Jak informują władze gminy, każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis).

Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

Raport o stanie Gminy Boronów za 2020 rok dostępny jest: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.