Remont ulicy Św.Anny ma być zakończony do 30 listopada

Remont ulicy Św.Anny ma być zakończony do 30 listopada

Relacja z XX sesji Rady Powiatu V kadencji (8 listopada 2017r.).

 

To już czwarty termin podawany przez Starostwo. Wpierw remont miał zakończyć się 31 sierpnia (po 2 miesiącach od rozpoczęcia prac). Następnie Starostwo, mając na uwadze nieprzewidziane prace dodatkowe (np. wymiana wodociągu), uzgodniło z Wykonawcą nową datę 30 września. Także ta data nie została dotrzymana, zresztą tak samo jak kolejna (15 listopada), którą Starosta zadeklarował na poprzedniej sesji Rady Powiatu. Jak będzie tym razem ? Patrząc na zdjęcie placu budowy zrobione 8 listopada,  można mieć wątpliwości. Tym bardziej, że w każdej chwili pogoda może definitywnie zamknąć sezon budowlany, aż do wiosny.

Starosta potwierdził, że od 1 października, każdy dzień zwłoki kosztuje Wykonawcę 2,5 tys. zł. Umowa nie zawiera klauzuli limitującej wysokość kar umownych, czyli od strony kosztowej inwestorzy (którymi są wspólnie Miasto i Powiat) są bezpieczni. Niestety nie jest to pełny bilans. Do kosztów remontu (około 2 mln pomniejszone o kary umowne) doliczyć należy koszty nas wszystkich – użytkowników dróg, którzy tracą swój czas,  paliwo i nerwy na objazdy i stanie w korkach. Niestety tego Wykonawca już nie zrekompensuje.

Są też dobre wiadomości. Niepostrzeżenie, ze środków wojewódzkich przeznaczonych na bieżące remonty dróg, udało się wyremontować fragment drogi 906 łączącej Lubliniec z Koszęcinem. Nowa nakładka asfaltowa położona została na odcinku od Koszęcina do Wierzbia. Jest  duża szansa, że w przyszłym roku, w taki sam sposób, wyremontowany zostanie kolejny odcinek tej drogi od Wierzbia do Sadowia.

Tyle wiadomości przekazanych przez Starostę. A co uchwaliła Rada? Cały blok uchwał oświatowych powierzających innym powiatom kształcenie naszej młodzieży. Uchwały takie podejmuje się co roku, a ich ilość jest prostą funkcją ilości szkół poza Powiatem Lublinieckim, w których chcą się uczyć sami zainteresowani. Z reguły są to powiaty ościenne. Są jednak  wyjątki. W tym roku była to Zielona Góra, w której kształci się nasz uczeń.

Rada dokonała zmian w budżecie zmniejszając  dochody o 1,3 mln. To skutek przesunięcia na  następny rok środków, które Powiat miał dostać na termoizolację budynków powiatowych. Termoizolacja będzie, ale w roku 2018.

Na koniec ciekawostka – uchwała wyrażająca zgodę na dzierżawę ścian w szpitalu powiatowym. Wygląda śmiesznie, ale chodzi o rzecz przyziemną – telewizję szpitalną. Nowy sprzęt na nowych warunkach (dzierżawa jest na 10 lat) zainstalowany będzie w głównym budynku szpitala przy Grunwaldzkiej 9 oraz w budynku, w którym mieści się oddział płucny przy Grunwaldzkiej 64.

 

iklobus.lunet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.