Rodzinny Ogród Działkowy SIELANKA w Lublińcu z dofinansowaniem

Rodzinny Ogród Działkowy SIELANKA w Lublińcu z dofinansowaniem

Dzięki staraniom Prezesa Zarządu Eugeniusza Kiełtyki, Rodzinny Ogród Działkowy „SIELANKA” w Lublińcu otrzymał dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwota 100 000 złotych zasili działalność działkowców w ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku

Finansowany z unijnych środków program „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” jest wspólnym przedsięwzięciem kilku ministerstw i instytucji: resortu funduszy i polityki regionalnej, resortu klimatu i środowiska, resortu rolnictwa, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem programu jest tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie i zagospodarowanie wody opadowej.

ROD ,,SIELANKA’’ w Lublińcu przeznaczy otrzymane wsparcie na rozwój swojej działalności, m.in. zakup kompostowników, tworzenie i odnawianie zieleni, zazielenianie roślinami miododajnymi, zakup hoteli dla owadów, zakup karmików i budek lęgowych, utworzenie łąki kwietnej, miejsc schronienia i zimowania dla jeży, wyposażenie siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla dzieci, a także nowej toalety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.