Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach – nowe możliwości dla mieszkańców.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach – nowe możliwości dla mieszkańców.

Gmina Woźniki podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu “Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II Etap – realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach”.

Działanie dotyczy gospodarki wodno -ściekowej. Osią priorytetową zadania jest ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych. Całkowity koszt projektu wyniósł 9.144.737,89 złotych, a kwota dofinansowania: 3 466 002,96 zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach. Inwestycja związana jest w głównej mierze z koniecznością zwiększenia przepustowości oczyszczalni z obecnej średniodobowej 200 m3/d do 400 m3/d.

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni pozwoli na wybudowanie kanalizacji w kolejnych sołectwach i docelowo sprowadzenie wszystkich ścieków powstających w aglomeracji Woźniki-Psary do komunalnej oczyszczalni ścieków w Psarach.

W ramach projektu przewidziane jest także budowa brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Wolności, 1 Maja oraz sieci kanalizacji zraz z przyłączami na ul. Lubszeckiej w Babienicy. Termin zakończenia projektu wyznaczono na rok 2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zdjęcie: Wikipedia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.