Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kochanowicach – znamy wynik powtórzonego przetargu

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kochanowicach – znamy wynik powtórzonego przetargu

25 maja gmina Kochanowice wszczęła postępowanie przetargowe na wykonanie rozbudowy wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w sąsiedztwie Urzędu Gminy. Postępowanie nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów – przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (1 656 135 złotych) przewyższyła kwotę 1 100 000 złotych jaką samorządowcy przeznaczyli na realizację zadania.

Udało się za drugim razem. 10 września na oficjalnej stronie gminy poinformowano o wyborze wykonawcy inwestycji, choć ponownie najniższa oferta (1 376 891,68 złotych) przewyższyła wielkość środków zabezpieczonych w budżecie. Aby jednak nie utracić otrzymanej dotacji, należało wprowadzić zmiany w dotychczasowej procedurze. 

Gmina zwiększy kwotę przeznaczoną na realizację zadania aby wyrównać różnicę względem oferty wyłonionego wykonawcy – Podjęliśmy również decyzję o rezygnacji z budowy dodatkowego parkingu do obsługi Punktu. Parking miał znajdować się po północnej stronie obiektu, przy pomniku obok gmachu urzędu – z jednoczesnym przesunięciem monumentu. Tą część postaramy się wykonać w innym terminie – powiedział Jarosław Pasieka, kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Gminy Kochanowice.

Dodał, że w obliczu silnego wzrostu cen na rynku budowlanym, a co za tym idzie – coraz większych problemów towarzyszących analogicznym procedurom przetargowym, na chwilę obecną to jedyne wyjście chroniące gminę Kochanowice przed utratą dofinansowania otrzymanego na rozbudowę PSZOK z Regionalnego Programu Operacyjnego (837 tys. złotych).

Po dokonaniu korekt w ramach inwestycji zaplanowano:

 • rozbiórkę istniejącego garażu
 • budowę hali magazynowej wraz z niezbędnym zapleczem biurowym i edukacyjnym o wymiarach 23 x 11 metrów i wysokości 7 metrów
 • nowe chodniki, dojścia oraz plac przed pomnikiem
 • plac składowania odpadów nieszkodliwych
 • drogę wewnętrzną z betonowej kostki brukowej
 • nowy wjazd na teren działki z drogi gminnej – ul. Wolności
 • montaż bram wjazdowych i furtki na teren PSZOK
 • ogrodzenie ekranowe bądź panelowe o wysokości 3 metrów oraz ogrodzenia przezierne z siatki
 • modernizację instalacji kanalizacji ściekowej – wykonanie nowych przyłączy do budynku
 • modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
 • modernizację i rozbudowę istniejącej sieci energetycznej – wykonanie nowego przyłącza do budynku
 • modernizację i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej – wykonanie nowego przyłącza do budynku

Zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach przetargowych, prace powinny zakończyć się w terminie do 30 listopada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.