Ważny krok do przodu! Rozpoczęła się częściowa renowacja Cmentarza Wojskowego w Lublińcu. Które obiekty zostaną odnowione?

Ważny krok do przodu! Rozpoczęła się częściowa renowacja Cmentarza Wojskowego w Lublińcu. Które obiekty zostaną odnowione?

Latem 2020 roku przedstawiciele Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, tutejszej Parafii Wojskowej, Stowarzyszenia “Rodzina Wojskowa” 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty oraz Stowarzyszenia Lubliniecki.pl wystąpili do władz Miasta Lublińca z prośbą o podjęcie działań zmierzających do renowacji Cmentarza Wojskowego, położonego przy ulicy Stalmacha.

Po apelu skierowanym do lublinieckiego magistratu, 6 sierpnia ubiegłego roku Sekretarz Miasta Józef Korpak spotkał się z wnioskującymi na terenie nekropolii. Władze podjęły kroki zmierzające do wyremontowania całego obiektu. W tym celu przeprowadzona została inwentaryzacja kwater, w którą zaangażował się Marian Berbesz – prezes Stowarzyszenia “Rodzina Wojskowa” 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, specjalizujący się m.in. w historii cmentarza.

Na podstawie pozyskanych danych, rozpoczęliśmy działania zmierzające do zakwalifikowania 14 grobów żołnierzy poległych 1 września 1939 roku jako groby wojenne. Są to groby 13 znanych żołnierzy oraz jeden grób nieznanego żołnierza, który w czerwcu 2020 roku został ekshumowany z grobu wojennego znajdującego się przy drodze krajowej nr 11 – informowała w maju 2021 zastępca Burmistrza Lublińca, Anna Jonczyk – Drzymała.

Podkreślała również, że w związku z ogromem prac renowacyjnych, jakie są niezbędne i pilne do wykonania na Cmentarzu Wojskowym, władze Lublińca zwróciły się o wsparcie finansowe w tym zakresie do Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

IPN wyraził chęć sfinansowania w bieżącym roku remontu ww. 14 grobów żołnierzy poległych 1 września 1939 roku.

Trwające prace obejmują m.in. wymianę ram i płyt nagrobnych, montaż tabliczek informacyjnych o osobach pochowanych oraz wypełnienie środka mogił kamieniami dekoracyjnymi. Odnowiono również krzyż oraz napisy na Pomniku Virtuti Militari.

Koszt renowacji sięgnął 55 tysięcy złotych. Prace mają potrwać do 11 listopada.

Dotychczasowe dotacje na… śmiesznym poziomie

Przypomnijmy, że na terenie Cmentarza Wojskowego przy ul. Stalmacha znajdują się dwa obiekty grobownictwa wojennego, ujęte w wykazie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na renowację których gmina Lubliniec otrzymuje dotacje z budżetu Wojewody. Jest to grób zbiorowy żołnierzy 74 GPP, Powstańców Śląskich i Partyzantów oraz mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy Armii Czerwonej.

W 2020 roku Miasto wysokość dofinansowania sięgnęła zaledwie 600 złotych. Odnowiony został napis na tablicy upamiętniającej i cokół okalający mogiłę zbiorową żołnierzy Armii Czerwonej. To zbyt mało aby utrzymać cmentarz w należytym stanie, nie mówiąc już o jego gruntownym remoncie. Dlatego nawet część kwater objętych renowacją satysfakcjonuje wszystkie strony zainteresowane renowacją obiektu. Magistrat zapowiada kontynuację działań opartych m.in. na pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W sobotę 16 października wymienione organizacje, wspierane przez Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych “Zjednoczeni Zwyciężymy”, przeprowadzą prace porządkowe na terenie cmentarza.

ZDJĘCIE: 6.08.2020 Spotkanie z udziałem środowisk lokalnych i władz Miasta Lublińca w sprawie renowacji Cmentarza Wojskowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.