Rozpoczęła się przebudowa drogi Woźniki – Lubsza w ramach porozumienia gminy z powiatem lublinieckim

Rozpoczęła się przebudowa drogi Woźniki – Lubsza w ramach porozumienia gminy z powiatem lublinieckim

Wykonanie kanału technologicznego oraz wycinka drzew – to pierwsze prace podjęte w ramach długo wyczekiwanej modernizacji drogi powiatowej łączącej Woźniki z Lubszą. Inwestycja, prowadzona na odcinku o długości około 3 kilometrów, powinna zakończyć się w drugiej połowie 2021 roku. 

W ramach modernizacji przewidziano wymianę nawierzchni drogi z poszerzeniem szerokości jezdni do 6 metrów, budowę chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów na posesje oraz zjazdów na pola. To również poprawa drożności istniejących rowów, utwardzenie poboczy oraz budowa przepustów pod zjazdami.

Remont rozpoczął się od strony Woźnik. W najbliższym czasie modernizacja nie spowoduje utrudnień w komunikacji. Do zamknięcia drogi dojdzie dopiero w trakcie przebudowy samej jezdni. O wszelkich zmianach będziemy informować mieszkańców – zapowiada Aneta Meisner z Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej UM Woźniki.

Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki porozumieniu zawartemu przez gminę Woźniki i powiat lubliniecki w marcu 2019 roku. W tym czasie gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Całkowity koszt projektu to niemal 4.6 mln złotych, z czego 4 mln zł to wysokość dofinansowania.

Odcinek remontowanej drogi ma połączenie z drogą wojewódzką 908 w Lubszy i przylega do terenów należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były to dwa podstawowe warunki konieczne do przyznania dofinansowania.

Na podst.: wozniki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.