“Rozpoznawanie problemu przemocy w pracy z rodziną”. Lubliniecki MOPS zorganizował warsztaty szkoleniowe

“Rozpoznawanie problemu przemocy w pracy z rodziną”. Lubliniecki MOPS zorganizował warsztaty szkoleniowe

W Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu rozpoznawania problemu przemocy w pracy z rodziną, zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali nowi członkowie Zespołu powołani do tej funkcji Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03.02.2022 r., jak również dyrektorzy placówek oświatowych, miejskich instytucji, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy socjalni i organizacje pozarządowe.

Szkolenie poprowadziła Liliana Krzywicka – psycholog, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące:

  • zasad i wskazówek do postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie,
  • zasad pracy w grupie roboczej, tworzenia strategii postępowania w konkretnych przypadkach,
  • prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,
  • umiejętnego wykorzystania przepisów prawnych,
  • realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez placówki oświatowe, wraz ze wskazówkami dotyczącymi reagowania na sytuacje, z którymi pedagodzy spotykają się w praktyce zawodowej w kontakcie z dziećmi i ich rodzicami.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wyposażeni zostali w praktyczną wiedzę niezbędną w bieżącym, sprawnym funkcjonowaniu, a pozostali uczestnicy szkolenia w cenne informacje, przykłady interwencji i odpowiedniego reagowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.