Rozwój komunikacji publicznej w województwie śląskim. Ankieterzy odwiedzą mieszkańców całym regionie

Rozwój komunikacji publicznej w województwie śląskim. Ankieterzy odwiedzą mieszkańców całym regionie

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych, ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

Badanie zrealizują ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez Zamawiającego tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie.

Więcej informacji o badaniu: www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy

Zdjęcie: archiwum

  1. Plan transportowy dla województwa oparty o ankietowe badanie przypadkowych osób. To mógł wymyślić tylko PIS. Czy ankieterzy będą badali klientów w centrum Biedronka w Kaletach czy Dino w Krupskim Młynie czy tylko tych w Katowicach, Jastrzębiu i Częstochowie? Czy zapytają jak dojeżdżają do szkoły i pracy mieszkańcy przysiołków czy tylko metropolii? Gdzie jest dokładny link do tej informacji? Pod podanym linkiem jest tylko strona główna.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.