Rusza konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku.

Rusza konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku.

Wojewoda Śląski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku – na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego. Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w tym roku przeznaczono kwotę w wysokości 80 tys. złotych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego. Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie warunków do udzielania pomocy na obszarach wodnych w województwie śląskim. Otrzymana w wyniku konkursu dotacja może być przeznaczona na następujące zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego:

– utrzymanie gotowości ratowniczej,
– utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,
– zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego,
– prowadzenie działań ratowniczych.

Termin składania ofert upływa w 21 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu, a więc 1 kwietnia 2019 roku. Oferty można składać: osobiście – w godz. 7.30–15.00 w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (pokój nr 110), korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego , ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2019 – Ratownictwo wodne.

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Oferty złożone po terminie nie zostaną objęte procedurą konkursową. Szczegóły dotyczące zasad i wzorów składanych dokumentów znajdują się TUTAJ (BiP katowice.uw.gov.pl)

Źródło: katowice.uw.gov.pl / zdjęcie: wikipedia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.