Ruszyła czwarta edycja naboru wniosków o pomoc finansową dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. 70 milionów w puli ARiMR

Ruszyła czwarta edycja naboru wniosków o pomoc finansową dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. 70 milionów w puli ARiMR

Od 1 września Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór potrwa do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa do przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. Aby uzyskać wsparcie, Koła muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, którą może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:

  • 5 tys. zł (do 30 osób),
  • 6 tys. zł (od 31 do 75),
  • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę Koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

  • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

Zdjęcie: KGW Sieraków Śląski [archiwum]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.