“Rządcówka” w Cieszowej koło Koszęcina powraca do życia. Niebawem remont zabytkowego obiektu

“Rządcówka” w Cieszowej koło Koszęcina powraca do życia. Niebawem remont zabytkowego obiektu

Celem inwestycji jest doprowadzenie budynku do stanu technicznego niezagrażającego zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia.

Podstawowy zakres prac budowlanych obejmuje odgruzowanie budynku i usunięcie zbędnej roślinności, demontaż płytek eternitowych z połaci dachowej, wymianę więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachowego, odtworzenie zniszczonych belek stropu drewnianego z wykonaniem podłogi oraz remont stropu nad piwnicą i ścian w części podziemnej – wymienia Sara Gmyrek z Urzędu Miejskiego w Koszęcinie.

“Rządcówka” doczeka się również naprawy ścian, w tym m. in.: nadproża okiennego w zachodniej ścianie szczytowej, a także zszycia rys, uzupełnienia ubytków ścian z lokalnymi przemurowaniami i spoinowaniem. Na terenie obiektu wykonana zostanie również izolacja przeciwwodna ścian oraz naprawa schodów wejściowych.

Koszt remontu “Rządcówki” sięgnie 397.992,00 zł – potrwa on do przełomu maja i czerwca tego roku. Decyzje co do przeznaczenia budynku podjęte zostaną po zakończeniu prac remontowych.

*       *       *

Cieszowa należy do najstarszych wiosek Ziemi Śląskiej. W zapisach “Księgi uposażeń Biskupstwa Wrocławskiego” wzmianka o jej istnieniu sięga roku 1305, czyli przełomu XIII – XIV wieku.

Od zarania dziejów Cieszowa miała swojego pana i dwór. Tutejsza “Rządcówka” została wybudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku i była własnością książęcych i hrabiowskich rodów. Obiekt pełnił funkcję siedziby zarządcy majątku w Cieszowej.

Przez lata wielokrotnie zmieniali się właściciele tutejszych dóbr oraz dzierżawcy zabudowań. Trwało to do wybuchu II wojny światowej kiedy w “Rządcówce” założono Komendę Wojskową. Następnie majątek przeszedł pod nową organizację państwową: Zarząd Nieruchomości Ziemskich w Opolu i częściowo został on rozparcelowany zgodnie z reformą rolną na rzecz miejscowych gospodarstw chłopskich.

Wkrótce folwark przeszedł w użytkowanie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Cieszowej, pełniąc funkcję obiektu administracyjnego, z mieszkalnym poddaszem, a później obiektu magazynowego. W latach 90-tych XX wieku budynek został wyłączony z użytkowania. Jego obecnym właścicielem jest Gmina Koszęcin. Nieruchomość, wybudowana w stylu klasycystycznym, wpisana jest do Rejestru Zabytków.

Na podstawie: mater. przetargowe / zdjęcie: STEKRA Sp. z o.o. Mikołów [proj.]

 1. Remont to tylko powierzchowne zabezpieczenie budynku doprowadzonego do ruiny przez długoletnie zaniedbania, także e strony tego wójta i innych radnych siedzących na stołkach od czterech kadencji. Wyrzucone lekką ręką pieniądze ze wspólnej kasy. Czterysta tysięcy o 10 lat za późno, do tego wszystko z gminnych, żadnych pozyskanych środków unijnych na rewitalizację. Ruiny nikt by nie kupił, a za pól roku się okaże, że podremontowane gmina puści za grosze znajomym prywaciarzom, jak to ma w zwyczaju i nawet nie odzyska połowy tego wkładu. A na drogi, wodociągi, chodniki jak nie było tak nie będzie. I taki to kolejny sukces.

  Odpowiedz
  • Panie Marcinie, święta racja, takie dziadostwo najlepiej wyburzyć a pieniądze przeznaczyć na coś potrzebnego mieszkańcom. Podobnie ma się sytuacja z Gorzelnią w Kochcicach. Niestety trzeba sią temu przyglądać i sprawę załatwić przy wyborach.

   Odpowiedz
 2. Ciekawe czy ten “zabytek” podzieli los lublinieckiego kościółka św Anny, który przestał być zabytkiem klasy zerowej po remoncie?. I nikt nie poniósł konsekwencji.

  Odpowiedz
 3. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na chodniki, dziurawe drogi a nie wspomnę już o kanalizacji czy wodociągu. Zarządzanie ta gmina to jedna wielka porażka

  Odpowiedz
 4. Bogata ta Gmina Koszęcin. Wydaje pieniądze na remont czegoś, ale nie wie jeszcze czemu to coś ma służyć. Niezły odlot. Ach dzieci…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.