Budowa strażnicy OSP z wymarzoną świetlicą dla mieszkańców? Nerwowe oczekiwanie w Solarni…

Budowa strażnicy OSP z wymarzoną świetlicą dla mieszkańców? Nerwowe oczekiwanie w Solarni…

Nie doszło do pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na realizację budowy budynku strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Solarni.

Gmina Pawonków przeznaczyła na inwestycję 2 miliony złotych korzystając z dofinansowania na poziomie 1.6 mln otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Najtańsza spośród siedmiu złożonych ofert sięgnęła dokładnie 2.529.018,24 złotych i przewyższyła zabezpieczone środki. 

Celem inwestycji jest budowa strażnicy z zapleczem socjalnym oraz salą świetlicową wraz z wyposażeniem. Obiekt ma być zatem przeznaczony nie tylko na potrzeby członków jednostki ale ma stanowić również miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.

W rozbiciu na poszczególne elementy prace mają obejmować m.in. budowę budynku strażnicy z wykonaniem instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz wodnej i kanalizacyjnej, a także budowę zbiornika retencyjnego.

W projekcie uwzględniono również zagospodarowanie przyległego terenu – to m.in. usunięcie starych i nasadzenie nowych drzew wraz z wysianiem trawników, instalacja nowego hydrantu, budowa zjazdu z pobliskiego odcinka drogowego, wytyczenie ciągu pieszo – jezdnego, utwardzenie nawierzchni przed garażem czy instalacja elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zaprojektowano również separator substancji ropopochodnych z systemem odpowietrzania, a także bezodpływowy zbiornik na ścieki.

Na chwilę obecną nie wiemy jakie decyzje w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu podejmą władze gminy Pawonków. Z reguły samorządy powtarzają procedurę przetargową, licząc na niższe oferty, lub uzupełniają brakujące kwoty sięgając po środki z własnego budżetu.

Będziemy analizować sytuację i najpóźniej w poniedziałek 7 lutego podejmiemy decyzję – zapowiada wójt gminy Pawonków, Joanna Wons – Kleta. Należy wziąć pod uwagę, że już na etapie sporządzania kosztorysu gmina zmuszona była dorzucić 400 tysięcy do kwoty 1.6 mln zł przyznanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – bez uwzględnienia zagospodarowania otoczenia i wyposażenia wnętrz.

Nad ewentualnym zwiększeniem środków pochodzących z budżetu pochyli się Rada Gminy Pawonków.

Pierwsze wzmianki związane z pożarnictwem w Solarni sięgają co najmniej 1909 roku, z kolei – Pierwsza sikawka konna była do dyspozycji strażaków od 1942 roku – czytamy na internetowej stronie jednostki. Budowę obecnej strażnicy OSP Solarnia rozpoczęto w roku 1972 i oddano ją do użytku w 1976 roku.

W 2012 roku jednostka, na podstawie decyzji Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, otrzymała tzw. Panel Ratownictwa Wysokościowego, a 4 maja 2015 zarząd OSP Solarnia powołała do życia znakomitą i cenioną dzisiaj Grupę Poszukiwaczo-Ratowniczą, którą wspomagają specjalnie szkolone psy.

Druhowie organizują imprezy tematyczne i sami uczestniczą w wielu akcjach zewnętrznych. Na wszelkie sposoby starają się pozyskiwać nowy sprzęt. Ostatnim sukcesem było sprowadzenie profesjonalnego quada Polaris wraz z przyczepą do jego transportu oraz przyczepką do ewakuacji poszkodowanych, dzięki wsparciu firmy Kospan.

W 2021 roku strażacy z Solarni zadysponowani zostali do 27 interwencji, z których 6 to pożary, a 20 dotyczyło zagrożeń miejscowych. W jednym przypadku alarmowanie okazało się fałszywe.

Strona internetowa OSP Solarnia: TUTAJ

Profil Facebook: TUTAJ

Zdjęcie: OSP Solarnia [prof. Facebook]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.