“Słoneczny Lubliniec”. Interwencja posła Gawrona i ustawa korzystna dla inwestujących w fotowoltaikę

“Słoneczny Lubliniec”. Interwencja posła Gawrona i ustawa korzystna dla inwestujących w fotowoltaikę

W czwartek 27 stycznia Sejm przyjął Projekt Ustawy stabilizującej projekty grantowe i parasolowe realizowane przez samorządy – wśród nich „Słoneczny Lubliniec”.

O korzystny system rozliczeń dla mieszkańców Lublińca – już od wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o OZE – zabiegał poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron.

“Samorządy realizują tzw. projekty parasolowe, które są finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20. Przedstawiciele samorządów wielokrotnie alarmowali, że gwałtowna zmiana systemu rozliczeń negatywnie wpłynie na realizację projektów parasolowych – po pojawieniu się informacji o likwidacji systemu opustów, beneficjenci zaczęli wycofywać się z programów” – informował portal globenergia.pl

Uwagę posła Andrzeja Gawrona zwróciły informacje przekazywane przez Radnego Rady Miejskiej w Lublińcu, Jana Springwalda oraz mieszkańców. Swoje pismo w tej sprawie przesłał także Burmistrz Lublińca, Edward Maniura. Rozpoczęta akcja była wsparta apelami radnych i włodarzy gmin z całego kraju.

Poseł Gawron podjął interwencję u Wiceministra Środowiska, Ireneusza Zyski. Dzięki skutecznej współpracy udało się przygotować projekt poprawki, który trafił do Senatu. Wydawało się wówczas, że sytuacja została opanowana, ponieważ udało się zbudować poparcie dla poprawki w Senacie.

Niestety większość senacka nie dotrzymała słowa – odrzuciła poprawkę tak ważną dla Lublińca i ponad 90 tysięcy prosumentów, a zarazem cały projekt Ustawy o OZE – podkreśla poseł Gawron w komunikacie prasowym.

Po tym głosowaniu parlamentarzysta w trybie pilnym spotkał się ponownie z Ministrem Ireneuszem Zyską – powstał poselski projekt Ustawy, która miała chronić inwestujących w fotowoltaikę. Następnie poseł Gawron odbył szereg spotkań, aby w jak najszybciej przeprowadzić proces legislacyjny, dyskutując m.in. z Marszałkiem Sejmu Ryszardem Tereleckim oraz Ministrem Środowiska Anną Moskwą. Poseł Ziemi Lublinieckiej uzyskał wsparcie i zgodę aby przedstawić projekt w imieniu wnioskodawców w Komisji Energii Sejmu RP.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych korzystnych zasadach.

Aby usprawnić procedury wystarczającym w tym temacie będzie oświadczenie prosumenta, że jest uczestnikiem projektu dofinansowanego w ramach RPO.

Wobec ogromnego zainteresowania Polaków instalacjami fotowoltaicznymi oraz faktu, że na terenie kraju powstanie 94 tysiące instalacji przy wsparciu programów parasolowych i grantowych przyjęcie niniejszej ustawy jest społecznie wymagane. Jej rozwiązania są tez korzystne dla samorządów. Dziękuję Panu Ministrowi Ireneuszowi Zysce za szybką interwencję i pomoc we wdrażaniu nowych przepisów – przekazał Andrzej Gawron Poseł Ziemi Lublinieckiej.

 1. ..wzniecą pożar potem go gaszą i już mamy bohaterów czy tak ma być ?

  Odpowiedz
 2. Poprawkę dotyczącą “Słonecznego Lublińca” zgłosiło ministerstwo już w Senacie, to tam wzniecono pożar – gdyby większość senacka ją poparła to nie trzeba by było gasić pożaru.

  Odpowiedz
 3. Szkoda,ze nowelizacja ustawy o OZE nie zawierała tej poprawki bo Ministerstwo
  Klimatu i Srodowiska wiedziało ,że jest problem z inwestycjami parasolowymi w Gminach.Osobiście ten problem zgłaszałem na Zespole Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w listopadzie ub.roku !!! Nie byłoby tego całego zamieszania.Ale dobrze ,że udało się temat załatwić.Burmistrz Edward Maniura

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.