SP ZOZ Lubliniec: Izba Przyjęć oraz dział Ratownictwa Medycznego z nowym sprzętem!

SP ZOZ Lubliniec: Izba Przyjęć oraz dział Ratownictwa Medycznego z nowym sprzętem!

Izba Przyjęć oraz dział Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublińcu otrzymały nowy, wysokiej klasy sprzęt medyczny. 

Całkowita wartość projektu to 474 500,00 zł brutto, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) to 403 325,00 zł brutto.

Wyposażenie placówki zostało poszerzone o wózki transportowe do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej – 3 szt. (Izba Przyjęć), wózki transportowe do przewozu pacjentów w pozycji leżącej – 2 szt. (Izba Przyjęć), elektryczne łóżka intensywnego nadzoru z szafkami przyłóżkowymi – 2 kpl. (Izba Przyjęć), wózki platformowe do transportu towaru z apteki i magazynu – 4 szt.(Izba Przyjęć), krzesełka kardiologiczne z systemem płozowym do transportu pacjentów po schodach – 3 szt. (Ratownictwo Medyczne)

W ramach tego samego projektu pracownicy Ratownictwa Medycznego otrzymali także: ubrania ochronne (po 2 kpl – kurtki, spodnie, bluzy, koszulki) – łącznie 50 kpl., buty ergonomiczne (po 2 pary) – łącznie 50 par oraz ieliznę termoaktywną (po 2 kpl) – łącznie 50 kpl.

Zakupiono również biurka ergonomiczne – 31 szt., fotele biurowe ergonomiczne – 31 szt., lampki biurkowe – 31 szt., podnóżki biurowe – 13 szt. oraz monitory komputerowe – 30 szt.

W ramach przedmiotowego projektu zostaną także przeprowadzone szkolenia dla pracowników Izby przejęć, Ratownictwa Medycznego i administracji, przed wszystkim dla pracowników „50+” w poniższym zakresie:

  • Techniki relaksacyjne
  • Wypalenie zawodowe
  • Czynniki sprzyjające wypaleniu
  • Stres a wypalenie zawodowe
  • Elementy treningu relaksacyjnego
  • Objawy i konsekwencje wypalenia zawodowego
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pod nazwą: Dobra ergonomia pracy to podstawa! Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Umowa nr: UDA -RPSL.08.03.02-24-0027/21-00 zawarta w dniu 28-12-2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.