Starostwo Powiatowe w Lublińcu zgłosiło kilkanaście dróg w ramach naboru wniosków do rządowego programu “Polski Ład”. Zobacz listę

Starostwo Powiatowe w Lublińcu zgłosiło kilkanaście dróg w ramach naboru wniosków do rządowego programu “Polski Ład”. Zobacz listę

W środę 11 sierpnia, podczas XX sesji Rady Powiatu w Lublińcu, Starosta Joachim Smyła przedstawił radnym informacje dotyczące inwestycji planowanych do ujęcia we wnioskach o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu “Polski Ład”. Na liście przeważają drogi powiatowe.

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji Strategicznych mający na celu dofinansowanie m.in. projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

W obszarze infrastruktury drogowej zgłoszone zostały wnioski na przebudowę i modernizację dróg powiatowych w gminach: Ciasna, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki, Boronów, Herby i Kochanowice – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

To ulice:

 • Dąbrówki w Koszęcinie,
 • Droniowicka w Lublińcu,
 • Zamkowa w Kochcicach,
 • 1 maja i Dębowa w Strzebiniu,
 • Sportowa w Herbach,
 • droga relacji Sieraków Śląski – granica powiatu,
 • Pakuły – Ligota Woźnicka,
 • Koszęcin-Cieszowa-Hadra-Chwostek,
 • Lubliniec-Kośmidry-Koszwice – granica powiatu,
 • Pakuły-Kamienica,
 • Patoka-Sieraków Śląski,
 • drogi w Zumpach i Dębowej Górze,
 • droga od skrzyżowania w Panoszowie do granicy powiatu,
 • odcinek Patoka – Wędzina
 • droga relacji od DK11 do granicy powiatu (w kierunku Krupskiego Młyna).

W obszarze efektywności energetycznej złożony został wniosek na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” oraz “Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

Zdjęcie powyżej: droga powiatowa 2304S, Sieraków Śląski – Rędzina w stanie obecnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.