Starostwo zamierza wyremontować odcinek drogi powiatowej w KOŚMIDRACH. Kolejne projekty uzależnione od “Polskiego Ładu” [FILM]

Starostwo zamierza wyremontować odcinek drogi powiatowej w KOŚMIDRACH. Kolejne projekty uzależnione od “Polskiego Ładu” [FILM]

Już w pierwszych dniach września Starostwo Powiatowe w Lublińcu zamierza ogłosić przetarg na remont ulicy Lublinieckiej w Kośmidrach, na odcinku 1 800 metrów licząc od skrzyżowania z ulicą Zawadzkiego w Koszwicach. Powiat będzie chciał wykorzystać dofinansowanie otrzymane na ten cel w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podobny projekt, oparty na tym samym dofinansowaniu, dotyczy drogi powiatowej w miejscowości Pakuły (gm. Woźniki).

W kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu “Polski Ład” zgłoszono wnioski dotyczące remontów 10 innych odcinków położonych w różnych częściach powiatu.  

Informację o planowanych remontach podał Starosta Lubliniecki, Joachim Smyła w trakcie środowej Sesji Rady Powiatu. Zaznaczył, że oprócz środków pozyskanych z rządowego programu, remont drogi powiatowej w miejscowości Pakuły (około 2 km) ma odbyć się w oparciu o finansową współpracę z gminą Woźniki.

Natomiast długo oczekiwana przez mieszkańców naprawa ul. Lublinieckiej w Kośmidrach, obok dofinansowania z RFRD, ma zostać sfinansowana wyłącznie przez Powiat (wkład własny).

Wszystko jednak zależy o wyników przetargów, które rozpoczną się na początku września.

W trakcie Sesji Rada Powiatu przyjęła Uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dwóch odcinków w Zumpach i Dębowej Górze. Odcinki te przejdą na własność Gminy Boronów – gdzie radni również podjęli stosowne uchwały. W uzasadnieniu podkreślono że odcinki te nie spełniają kryteriów dróg powiatowych. Starosta zaznaczył, że łączna długość takich odcinków sięga 200 spośród 280 kilometrów dróg administrowanych przez Powiat Lubliniecki. Przyznał, że jest efekt odgórnych zmian wprowadzonych na szczeblu centralnym jeszcze w 1999 roku.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu oczekuje jednocześnie na rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu “Polski Ład”. Tym razem zgłoszono tutaj aż 10 odcinków zlokalizowanych w różnych gminach powiatu lublinieckiego:

  • Strzebiń: ul. Dębowa i Kosmonautów (około 0,95 km)
  • Herby: ul. Sportowa (ok. 0,5 km)
  • Kochcice: ul. Polna (ok. 0,6 km)
  • Lisów – Łebki (ok. 2,2 km)
  • Łazy – droga 2333S (ok. 0,6 km)
  • Skrzydłowice – Łagiewniki Małe (ok. 1 km)
  • droga w kierunku Krupskiego Młyna, do granicy powiatu (ok. 2 km)
  • Koszęcin – Cieszowa (ok. 2,8 km)
  • Ligota Woźnicka: ul. Kwiatowa do ul. Czarnoleskiej (ok. 0,8 km)
  • droga powiatowa w Panoszowie do granicy województwa (ok. 1,5 km)

Retransmisja całej Sesji Rady Powiatu (30.08.23) TUTAJ

Zdjęcie: archiwum 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.