Świetny wynik Programu “Słoneczny Lubliniec” i niemal 4 miliony złotych dla 280 beneficjentów!

Świetny wynik Programu “Słoneczny Lubliniec” i niemal 4 miliony złotych dla 280 beneficjentów!

Miło nam poinformować, że wniosek Lublińca pn.: “Program Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” został wybrany do dofinansowania – czytamy na oficjalnej stronie lublinieckiego Urzędu Miejskiego.

Dokładnie 3 mln 980 tys. złotych unijnych środków – przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia, a wcześniej decyzją Zarządu Subregionu Centralnego – przeznaczonych zostanie na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

O dofinansowanie mogły ubiegać się: Jednostki Samorządu Terytorialnego – ich związki i stowarzyszenia; Związek Metropolitalny; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;  szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

W konkursie złożono 53 wnioski. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 4 projekty na łączną kwotę ponad 17 mln złotych. Projekt Lublińca znalazł się na bardzo wysokiej 3 pozycji jeśli chodzi o zadania realizowane w formule nie grantowej. Polega ona na tym, że po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski, gmina prowadzi nabór beneficjentów, wybiera wykonawcę zadania i rozlicza projekt. W formule grantowej, samorząd pozyskuje środki i organizuje konkurs, natomiast wybór wykonawców oraz rozliczenie leży po stronie mieszkańców.

Dofinansowanie w całości przekazane zostanie 280 beneficjentom, którzy w ubiegłych latach złożyli wnioski do udziału w Programie “Słoneczny Lubliniec” – Do 29 stycznia 2021 roku firmy zainteresowane realizacją zadania na zlecenie Urzędu Miejskiego zapraszamy do składania ofert – informuje lubliniecki magistrat.

 1. Z ekonomicznego punktu widzenia jako jedyna gmina wnioskowalismy o kwotę znacznie mniejsza w relacji do kwoty inwestycji niż inne gminy.
  Pszczyna 94%
  Boronów 76%
  Lubliniec 47%
  Jak rozumiem różnica to środki własne lub pozyczki zaciagniete przez gminę.
  Czy nie można byłoby przeznaczyć tych środków na inny cel?

  Odpowiedz
 2. Dofinansowanie projektu w gminie Bobrowniki wynosi 76% u ns tylko 47% pierwotny projekt zakładał ok 80% dofinansowania??

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.