Szpital Powiatowy w Lublińcu włączył się do akcji “Czarna polska jesień”. Pacjenci mogą podpisywać petycję do Ministra Zdrowia!

Szpital Powiatowy w Lublińcu włączył się do akcji “Czarna polska jesień”. Pacjenci mogą podpisywać petycję do Ministra Zdrowia!

“Czarna polska jesień” to hasło przewodnie akcji, w której szpitale powiatowe zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego po raz kolejny zwracają uwagę na krytyczną sytuację finansową placówek. Czarne plakaty na drzwiach szpitali i wyklejone na czarno okna to wołanie o pomoc do pacjentów, których kierownictwo i zespoły szpitali proszą o podpisanie petycji do Ministra Zdrowia” – poinformowano na oficjalnej stronie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Do akcji dołączył Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, w którym w całym 2021 roku finansowa strata wyniosła ponad 7,8 miliona złotych. Podobną stratę SP ZOZ zanotował tylko… w ośmiu miesiącach 2022 roku! Wartość zobowiązań finansowych sięga tutaj ponad 51 milionów złotych, z czego pożyczki to 29 milionów. 

Na koniec września 2022 strata wzrosła do 9 milionów – Przyrost straty w takim tempie spowoduje, że strata na koniec roku będzie wynosić ok. 12 mln złotych. W sytuacji, gdy szpital przeznacza na koszty wynagrodzeń prawie 100% uzyskiwanych przychodów i posiada milionowe zobowiązania wobec innych podmiotów, brak jest możliwości do terminowego regulowania zobowiązań – mówi Marek Augustyn, p.o. dyrektor SP ZOZ w Lublińcu, cytowany na stronie Starostwa Powiatowego.

“Wkrótce Twój szpital może zostać zamknięty. Gdzie wtedy pójdziesz po pomoc? Dla siebie? Dla swojej rodziny?” – piszą autorzy petycji do Ministra Zdrowia.

“Wprowadzone ostatnio zmiany przepisów (w szczególności dotyczące wzrostu wynagrodzeń) oraz inflacja i wzrost kosztów, doprowadziły do gwałtownego wzrostu zadłużenia szpitali powiatowych. Brakuje pieniędzy na opłacanie podstawowych rachunków, wypłaty dla pracowników i składki ZUS” – czytamy w petycji.

Dalej pojawiają się postulaty, wśród których znajdują się:

  • pokrycie przez NFZ kosztów wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia, niezależnie od formy zatrudnienia przy jednoczesnym określeniu akceptowalnej minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia;
  • umożliwienie kierownictwu szpitali kształtowania oferty świadczonych usług zdrowotnych poprzez tworzenie nowych oddziałów i poradni czy dopasowywanie liczby łóżek do potrzeb pacjentów i możliwości lokalowych, technicznych i personalnych danego szpitala.

Rozwiązanie powyższych problemów jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania szpitali i realizacji ich celu jakim jest ratowanie zdrowia i życia pacjentów – oceniają członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, którzy od sierpnia alarmują o katastrofalnych dla budżetów szpitali skutkach podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia.

Mimo obietnic Ministerstwa Zdrowia, koszt podwyżek dla pracowników służby zdrowia w dalszym ciągu obciąża budżety szpitali. Te zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowym Województwa Śląskiego odnotowały wzrost wyceny świadczeń na poziomie 4-8 proc., podczas gdy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyliczyła, że aby sfinansować wzrost płac, trzeba zwiększyć wyceny o 22,4 proc. W efekcie system ochrony zdrowia rozpada się, a szpitalom powiatowym brakuje pieniędzy nawet na opłacanie składek ZUS – alarmuje Władysław Perchaluk, prezes Związku.

PETYCJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNA JEST: TUTAJ

Do tematu powrócimy.

Na podstawie: szpitalepowiatowe.pl / lubliniec.starostwo.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.