Te gminy z terenu powiatu lublinieckiego będą mogły sprzedawać energię pomiędzy sobą! W Kaletach podpisano list intencyjny

Te gminy z terenu powiatu lublinieckiego będą mogły sprzedawać energię pomiędzy sobą! W Kaletach podpisano list intencyjny

W miniony czwartek w Urzędzie Miejskim w Kaletach, podpisano list intencyjny dotyczący organizacji Klastra Energii “Śląskich Zielonych Gmin”. W przedsięwzięcie zaangażowały się trzy gminy zlokalizowane w naszym powiecie: Boronów, Koszęcin oraz Woźniki, a także Kalety i Miasteczko Śląskie. 

Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne, którego celem jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych. Uczestnicy klastra produkujący energię mogą sprzedać ją bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.

Dokument podpisały następujące strony: Gmina Boronów reprezentowana przez wójta Krzysztofa Bełkota, Gmina Koszęcin reprezentowana przez wójta Zbigniewa Seniów, Miasto Kalety reprezentowane przez Burmistrza Klaudiusza Kandzię, Miasto Miasteczko Śląskie reprezentowane przez Burmistrza Michała Skrzydło oraz Gmina Woźniki reprezentowana przez Burmistrza Michała Aloszko.

Celem funkcjonowania klastrów energii jest uzyskanie określonego efektu ekonomicznego. Źródłem wypracowanego przez klaster zysku będzie korzystniejsza sprzedaż energii na rynku lokalnym oraz racjonalizacja zużycia energii. Zrzeszone w klastrze przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe czy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły obniżyć koszty funkcjonowania dzięki tańszemu zaopatrzeniu w energię.

Klaster energii to również szansa na uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania z programów skierowanych specjalnie dla tego rodzaju inicjatyw. Formuła klastra jest otwarta i w przyszłości można będzie powiększyć ją m.in. o osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. firmy).

Lokalny charakter klastra energii wynika z tego, że energia nie jest przesyłana na większe odległości, do czego potrzebne są linie wysokiego napięcia. Rozproszenie geograficzne źródeł energii w klastrze poprawia bezpieczeństwo dostaw energii, gdyż w razie uszkodzenia sieci dystrybucyjnej “odcięta” grupa użytkowników w jakimś zakresie może być zasilana z pobliskiego źródła.

Więcej informacji na temat klastrów energii: TUTAJ

Na podstawie / zdjęcie: boronow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.