“Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne” – prezes KRUS apeluje do rolników.

“Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne” – prezes KRUS apeluje do rolników.

W 2018 roku w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS stwierdzono 14.998 wypadków, do których doszło podczas prac w rolnictwie. Co prawda, zdarzeń było o 12,9% mniej niż w 2017 roku ale wzrosła liczba wypadków śmiertelnych. Zanotowano ich 81 – więcej o 12 w stosunku do roku 2017. W pierwszym kwartale 2019 roku do KRUS zgłoszono 3.432 zdarzenia.

W obliczu tegorocznych żniw Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik, zaapelowała do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas prac.

Rozpoczęły się żniwa – pisze Prezes A. Hadzik w oficjalnym liście do przedstawicieli branży rolnej – Okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie.

Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny. W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych.

Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd.

Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn.

Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania. Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy – dodaje Prezes KRUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.