To jedno z najważniejszych wydarzeń w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Wojskowi mają swój sztandar!

To jedno z najważniejszych wydarzeń w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Wojskowi mają swój sztandar!

W 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała sztandar wojskowy. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, symbolem sławy wojennej oraz tradycji,  wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Z takim przeświadczeniem śląscy Terytorialsi dostąpili zaszczytu przyjęcia sztandaru nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

To dla nas wyjątkowa chwila, po trzech latach od sformowania Brygady otrzymujemy najważniejszy dla jednostki wojskowej symbol. Co dla nas bardzo ważne jego fundatorem jest społeczeństwo śląskie, a to wielki dowód uznania i poparcia żołnierzy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy na co dzień starają się wspierać mieszkańców naszego regionu – podkreślił dowódca 13. ŚBOT, płk Tomasz Białas.

Ojcem chrzestnym sztandaru jest Burmistrz Kuźni Raciborskiej, Paweł Macha a matką chrzestną wnuczka pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego, Konstantego Wolnego, Aleksandra Klocek. Wraz z żołnierzami 13. ŚBOT swoje sztandary otrzymało również pięć innych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT stanowić będzie wsparcie dla wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, wstąpienie do poszczególnych Brygad daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.

W Śląskiej formacji służy obecnie ponad 1 600 żołnierzy. Nabór wciąż trwa i każdy może dołączyć do grona Terytorialsów. 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej jest pierwszą brygadą, w której służą psy poszukiwawcze. Powołano tutaj Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą, w skład której prócz psów i ich przewodników wchodzą planiści i nawigatorzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.