Tunel pod torowiskiem na Częstochowskiej? Ciekawy pomysł radnego Jerzego Orszulaka.

Tunel pod torowiskiem na Częstochowskiej? Ciekawy pomysł radnego Jerzego Orszulaka.

Wnoszę do Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej w Lublińcu o podjęcie działań zmierzających do budowy wiaduktu lub podziemnego tunelu w pobliżu ulicy Częstochowskiej. Nadmieniam, że w poprzednich latach występowałem już z podobną inicjatywą, która nie spotkała się ze zrozumieniem władz miasta – pisze Radny Powiatu Lublinieckiego, Jerzy Orszulak w oficjalnym wniosku do Burmistrza Edwarda Maniury.

Uważam, iż prace te powinny zakończyć się przed kapitalnym remontem wiaduktu na ul. Powstańców Śl. w Lublińcu. Wyłączenie z użytkowania wiaduktu spowoduje katastrofalne skutki dla ruchu w mieście i olbrzymie obciążenie ulicy Częstochowskiej oraz Podmiejskiej. Moim zdaniem, czas oczekiwania na przejeździe kolejowym wzrośnie kilkukrotnie. Będzie również dochodziło do zablokowania ruchu na rondzie Opolczyka, w kierunku ulicy Zwycięstwa, Mickiewicza oraz Alei Solidarności – sugeruje radny.

W uznaniu Jerzego Orszulaka – Taka sytuacja już występuje, gdy przejazd kolejowy jest dłużej zamknięty. Ponadto część osób będzie poszukiwało skrótu do centrum miasta poprzez dojazd ulicą Witosa, która nie jest przystosowana do przejęcia takiego ruchu. Na ulicy tej usytuowany jest także niebezpieczny przejazd kolejowy na wzniesieniu i w dodatku bez zapór – dodaje.

Lubliniecki.pl dotarł do graficznej koncepcji tunelu, opracowanej na podstawie konsultacji radnego Orszulaka z Adamem Bielą – mieszkańcem Lublińca, inżynierem architektury (poniżej). Przyznać należy, że to nowatorski pomysł, który nie zakłada budowy wiaduktu lecz podziemną przeprawę pod torami kolejowymi. Jak podkreśla samorządowiec – ta koncepcja nie powoduje wyburzeń budynków i nie przewiduje poważniejszych utrudnień dla osób mieszkających w rejonie skrzyżowania z torowiskiem.

Jak na propozycję radnego Jerzego Orszulaka zareagował Burmistrz Edward Maniura? – Proponowane zadania, z uwagi na skalę robót koniecznych do wykonania, możliwe są do realizacji jedynie w dłuższej perspektywie czasowej, przy znacznym udziale zewnętrznych środków finansowych. Z tego względu realizacja inwestycji przed rozpoczęciem robót związanych z remontem wiaduktu wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich jest niemożliwa – tłumaczy Burmistrz.

Sprawa swobodnej przeprawy samochodów w rejonie torowiska na Częstochowskiej w Lublińcu przewija się w przestrzeni publicznej od wielu miesięcy. Dotychczas sporo mówiło się wiadukcie – tą kwestią szczególnie mocno zainteresowany jest Radny Rady Miejskiej, Łukasz Mikulski – Wstępną ekspertyzę i zarys inwestycji przedstawił mi  inżynier Andrzej Banach. Jest to wybitny specjalista w swoim fachu, który obecnie jest głównym planistą infrastruktury drogowej w Warszawie – mówił Mikulski w rozmowie z Lubliniecki.pl 28 września 2018 roku – Inżynier Banach przeanalizował dokładnie wiele kwestii dotyczących możliwości technicznych. Okazuje się, że taka inwestycja jest możliwa i nie musi ona dotyczyć stricte ulicy Częstochowskiej. Koncepcja zakłada spiralny podjazd od strony ulicy Paderewskiego a zjazd, również spiralą, na ulicę Tartaczną. Co ważne – uniknęlibyśmy wówczas procedury wywłaszczania gruntów od właścicieli. Aby dokładnie wytyczyć przebieg wiaduktu potrzebny jest eksperyment koncepcyjny i profesjonalne badania, które kosztują około 150 –200 tysięcy złotych – przekonywał radny.

Dzięki wsparciu Posła Ziemi Lublinieckiej, Andrzeja Gawrona, jesteśmy po konkretnych rozmowach z PKP, która zdecydowana jest sfinansować tą inwestycję w kwocie 2/3 nakładów a miasto musiałoby wyłożyć z własnych środków około 10 milionów złotych. Jeśli weźmiemy pod uwagę koszt powstającej biblioteki, wynoszący 10 milionów, to w jak najbliższej przyszłości miasto wręcz musi skorzystać z takiej okazji i wybudować wiadukt! – stwierdził radny we wrześniu ubiegłego roku.

.

  1. Takie rozwiązania powinny zakończyć problem korków w tej części miasta… Pytanie tylko, czy włodarze Lublińca temu podołają…
    …czy może okażą się takimi samymi “kompetencjami” jak w sprawie PKS Lubliniec…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.