Tunele czy wiadukty na Częstochowskiej i Zwycięstwa w Lublińcu? Znamy wynik przetargu na opracowanie koncepcji architektonicznej

Tunele czy wiadukty na Częstochowskiej i Zwycięstwa w Lublińcu? Znamy wynik przetargu na opracowanie koncepcji architektonicznej

Jak informowaliśmy w tekście z 27 sierpnia, trwają przymiarki do budowy wiaduktów lub tuneli, które pozwoliłyby na bezkolizyjne pokonywanie przejazdów kolejowych przecinających ulice Częstochowską i Zwycięstwa (na pograniczu centrum i dzielnicy Steblów) w Lublińcu.

– Chcemy jak najszybciej opracować koncepcję – informował w ostatnich dniach sierpnia Burmistrz Lublińca – Edward Maniura, po wcześniejszym spotkaniu z Posłem Ziemi Lublinieckiej – Andrzejem Gawronem oraz Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie – Helmutem Klabisem.

W piątek 9 października Urząd Miejski w Lublińcu wydał komunikat o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie koncepcji architektonicznej. Koszt sporządzenia dokumentacji sięgnie ponad 98 tysięcy złotych. Opracowanie koncepcji powinno zakończyć się w okolicach kwietnia lub maja 2021 roku. 


Najpierw koncepcja, potem kolejne procedury

W dalszej perspektywie planowane jest aplikowanie o środki z budżetu państwa lub o dofinansowania unijne, w zależności od uzyskanego kosztorysu przedstawionego w koncepcji. Według wstępnych założeń, w przypadku ulicy Częstochowskiej w grę wchodziłby raczej tunel niż wiadukt – Należy przy tym zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie powinno być traktowane szerzej, a więc powinno obejmować również przejazd na pograniczu ulic Zwycięstwa i Oleskiej. Koncepcja, którą chcemy zlecić, będzie miała za zadanie pokazać jak rozwiązać to docelowo. Będziemy mogli również odpowiedzieć na pytanie: o jakich pieniądzach mówimy. Będą one olbrzymie, nawet powyżej 30 milionów złotych – poskreślał Burmistrz Lublińca w trakcie sierpniowej Sesji Rady Miejskiej.

O wiadukcie już w 2018 roku

– Trzymam kciuki i cieszy mnie ten przejaw ambicji w kwestii rozwoju miasta, ponieważ byłoby to kapitalne rozwiązanie, które wpłynęłoby na rozładowanie korków w Lublińcu – przyznał podczas obrad radny Łukasz Mikulski [PiS].

Samorządowiec mocno interesował się potencjalną budową wiaduktu na Częstochowskiej już jesienią 2018 roku, powołując się na ekspertyzę sporządzoną przez inż. Andrzeja Banacha, głównego planistę infrastruktury drogowej w Warszawie – Okazuje się, że taka inwestycja jest możliwa i nie musi ona dotyczyć stricte ulicy Częstochowskiej. Koncepcja zakłada spiralny podjazd od strony ulicy Paderewskiego oraz zjazd, również spiralą, na ulicę Tartaczną. Co ważne, uniknęlibyśmy wówczas procedury wywłaszczania gruntów od właścicieli – przekonywał Mikulski.

– Aby dokładnie wytyczyć przebieg wiaduktu potrzebny jest eksperyment koncepcyjny i profesjonalne badaniaDzięki wsparciu Posła Ziemi Lublinieckiej, Andrzeja Gawrona, jesteśmy po konkretnych rozmowach z PKP, która zdecydowana jest sfinansować tą inwestycję w kwocie 2/3 nakładów a miasto musiałoby wyłożyć z własnych środków około 10 milionów złotych – wyliczał radny dwa lata temu, na łamach lublinieckiego.pl

Tunel – czyli pomysł numer dwa

W pierwszej połowie 2019 roku, w przestrzeni publicznej pojawiła się koncepcja budowy tunelu pod przejazdem na ul. Częstochowskiej. W tą kwestię angażował się radny Rady Powiatu, Jerzy Orszulak [PiS], polegając na graficznej koncepcji przygotowanej przez inżyniera architektury, Adama Bielę. Jak podkreślał radny Orszulak – Ta koncepcja nie spowoduje wyburzeń budynków i nie przewiduje poważniejszych utrudnień dla osób mieszkających w rejonie skrzyżowania z torowiskiem;

Jerzy Orszulak przekonywał również, że budowa tunelu na Częstochowskiej powinna zostać ukończona przed planowaną budową nowego wiaduktu w rejonie Lentexu – zdaniem radnego, w tym okresie należy spodziewać się gwałtownego spiętrzenia korków w centrum Lublińca. Według naszych informacji, przebudowa wiaduktu przy ul. Powstańców (termin rozpoczęcia 2021/24) polegać będzie na… całkowitej rozbiórce istniejącego obiektu i wykonaniu w tym samym śladzie zupełnie nowej konstrukcji mostowej. W związku z tym roboty prowadzone będą przy długotrwałym, całkowitym zamknięciu ruchu na drodze w kierunku Koszęcina – stąd słuszne obawy Jerzego Orszulaka.

– Proponowane zadania, z uwagi na skalę robót koniecznych do wykonania, możliwe są do realizacji jedynie w dłuższej perspektywie czasowej, przy znacznym udziale zewnętrznych środków finansowych. Z tego względu realizacja inwestycji przed rozpoczęciem robót związanych z remontem wiaduktu wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich jest niemożliwa – tłumaczył Burmistrz w ubiegłorocznej odpowiedzi na wniosek radnego.

Teraz jednak temat udrożnienia ruchu na ul. Częstochowskiej powraca ponownie, a zatwierdzone właśnie opracowanie koncepcji budowy tunelu (wiaduktu) z jednoczesnym włączeniem przejazdu na ul. Oleskiej, sprawia, że refleksja może wreszcie zamienić się… w konkrety. Do sprawy powrócimy wiosną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.