Tylko trzy sołectwa w powiecie lublinieckim otrzymają dotację w ramach Marszałkowskiego Konkursu “Inicjatywa Sołecka 2021”

Tylko trzy sołectwa w powiecie lublinieckim otrzymają dotację w ramach Marszałkowskiego Konkursu “Inicjatywa Sołecka 2021”

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu “Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

Jak w tegorocznej edycji wypadły nasze samorządy? Nie ma co zaklinać rzeczywistości – mizernie.

Na liście rankingowej zadań rekomendowanych do otrzymania dotacji znalazło się 113 z 215 zgłoszonych wniosków – wśród nich zaledwie trzy projekty zgłoszone przez gminy z terenu powiatu lublinieckiego. Dla porównania, w gronie zwycięzców odnajdujemy projekty z aż jedenastu sołectw powiatu tarnogórskiego czy dziewięciu jednostek położonych w powiecie kłobuckim.

W roku 2020 dotację otrzymało nieco więcej, bo pięć naszych sołectw [czytaj poniżej]

Łączna kwota, o którą w 2021 roku wnioskowały samorządy województwa śląskiego sięgnęła 5 388 801,57 zł. Całościowa kwota przeznaczona na pomoc finansową dla wspomnianych 113 sołectw objęła 2 889 504,09 zł.

Jeśli chodzi o powiat lubliniecki, w tegorocznej edycji:

  • Na miejscu 44 sklasyfikowano sołectwo Hucisko w gminie Boronów z projektem: “Zagospodarowanie terenu strefy bezpiecznego postoju wraz z funkcją obsługi turystycznej w sołectwie Hucisko”. Kwota całkowita zadania realizowanego przez sołectwo to 343 872,12 zł, natomiast kwota dotacji z budżetu Województwa Śląskiego to 60 tys. złotych.
  • Na miejscu 45 sklasyfikowano sołectwo Tanina w gminie Herby z projektem: “Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Strażackiej w Taninie”. Kwota całkowita zadania realizowanego przez sołectwo to 120 000,00 zł, natomiast kwota dotacji z budżetu Województwa Śląskiego to 60 tys. złotych.
  • Na miejscu 79 sklasyfikowano sołectwo Babienica w gminie Woźniki z projektem: “Budowa terenu rekreacyjnego w Mzykach”. Kwota całkowita zadania realizowanego przez sołectwo to 75 000,00 zł, natomiast kwota dotacji z budżetu Województwa Śląskiego to 60 tys. złotych.

Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2018 – 2020 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 10 814 354,80 złotych – Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy mogą zrealizować wiele zadań, które będą służyć ich mieszkańcom oraz podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich województwa śląskiego. Warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w drodze umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a gminami – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Pełna lista zadań rekomendowanych w 2021 roku: TUTAJ

Czytaj również [arch. 2020]

Marszałkowski konkurs rozstrzygnięty! Niemal 180 tysięcy dla pięciu sołectw w powiecie lublinieckim

Na zdjęciu: zrewitalizowany Plac Powstań Śląskich w Ciasnej – dofinansowany w edycji 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.