“Ukończenie szkoły czy kursów nie wystarcza aby na co dzień szybko reagować”. Trwa cykl szkoleń w MOPS Lubliniec

“Ukończenie szkoły czy kursów nie wystarcza aby na co dzień szybko reagować”. Trwa cykl szkoleń w MOPS Lubliniec

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się cykl szkoleń pn. “Kompendium wiedzy dla opiekunek społecznych z zakresu psychologicznych aspektów opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”

Praca opiekuna społecznego to praca z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. Poza wiedzą fachową wymaga cierpliwości, empatii, dużo wyrozumiałości. Opiekun społeczny wykonując obowiązki w różnorodnych środowiskach musi posiadać stosowną wiedzę, umiejętności, a także być przygotowany do działania w różnych sytuacjach związanych z opieką nad osobami starszymi, niesamodzielnymi.

Ukończenie szkoły, czy kursów z zakresu środowiskowych form opieki i pielęgnacji nie wystarcza aby na co dzień szybko reagować, sprawnie podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych czy zagrożenia życia lub zdrowia.

W trosce o utrwalanie umiejętności, podniesienie jakości życia zawodowego i samej pracy, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny zorganizował cykl szkoleń pn. „Kompendium wiedzy dla opiekunek społecznych z zakresu psychologicznych aspektów opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii SARS-CoV-2”.

40 godzin cyklu to warsztaty z pedagogiem, a także zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które regularnie organizowane są dla tej grupy zawodowej – To właśnie opiekunki społeczne, jak pokazuje życie i codzienna praca, muszą być przygotowane na szybkie reagowanie, odczytywanie symptomów choroby, udzielanie, jeśli to możliwe, pierwszej pomocy – podkreśla Mariola Drapacz, starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Odbywające się w siedzibie Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” warsztaty potrwają do końca roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako pracodawca zainteresowany podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników pozyskał środki finansowe na realizację w/w szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniosło 80% kosztów przedsięwzięcia.

Zespół Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi 9 opiekunek społecznych – 9 kobiet zawodowo przygotowanych do wspierania i pielęgnowania często niezaradnych, schorowanych i najczęściej samotnych starszych mieszkańców Lublińca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.